Park Henrykowski po kolei

Park Henrykowski po kolei

Konsultacje społeczne zagospodarowania przyszłego Parku Henrykowskiego.

Park Henrykowski to pomysł na zagospodarowanie terenu kolejowego znajdującego się między Hubami, Tarnogajem i Przedmieściem Oławskim. Już dziś możesz się włączyć w jego planowanie.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki podpisanej umowie dzierżawy części terenu z PKP oraz tegorocznemu Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, w ramach którego wrocławianie opowiedzieli się za wykonaniem parku. Projekt ponadosiedlowy nr 5 „Park Henrykowski. #KolejNaZieleń – etap 1”, zgłoszony przez grupę “Przyjazny Tarnogaj”, zdobył największą liczbę głosów w swojej kategorii. Poparło go ponad 6300 osób. 

Ponieważ mowa o dużym terenie, wymagającym sporego nakładu pracy i środków, konieczne będzie etapowanie inwestycji. Jako etap 1 przyjęto wykonanie całościowej koncepcji zagospodarowania, dokumentacji projektowej, oczyszczenie terenu ze wszystkiego, co mogłoby być niebezpieczne oraz przeprowadzenie prac porządkowych. Szacunkowy koszt tego etapu wynosi 2 000 000 zł. Aby powstał park z prawdziwego zdarzenia, niezbędne będą m.in. dosadzenia drzew i krzewów. O tym, co jeszcze może się pojawić na tym terenie, będziemy rozmawiać podczas konsultacji.

Enklawa zieleni na dawnych torowiskach

Dziś to nieużytkowane, zdegradowane tereny kolejowe, które na mocy zawartej we wrześniu 2019 r. umowy dzierżawy zostały przekazane przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Gminie Wrocław. Podpisana umowa dotyczy 5,25 hektara gruntu z docelowych ok. 12 hektarów. Wąski pas terenu, który ma być przekształcony w park, zaczyna się na wysokości ul. Pułaskiego, a kończy aż na ul. Armii Krajowej. Utworzenie Parku Henrykowskiego jest więc szansą na nowy teren zielony blisko centrum miasta. To wyraźna korzyść dla mieszkańców trzech sąsiadujących z nim osiedli, ale skutki tej inicjatywy mogą być odczuwalne w większej skali. 

Wypoczynek i rekreacja

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia obszar ten włączony został w strefę zieleni wypoczynkowej. Główne możliwe funkcje tego terenu to nie tylko rekreacja, ale też alternatywne pieszo-rowerowe połączenie Armii Krajowej z Dworcem Głównym jako odnoga powstającej   zielonej sieci rowerowo-pieszej Wrocławia.

Otoczenie przyszłego parku, a także jego skomunikowanie z Osiedlem Henrykowskim reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest w trakcie uzgadniania. Biuro Rozwoju Wrocławia planuje na początku 2020 roku jego konsultacje poprzez wyłożenie z możliwością wniesienia uwag. Plan dostępny tutaj.

Włącz się w konsultacje

W związku z przekazaniem terenu pod inwestycję zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 9 grudnia o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Nyskiej 66. Możesz przekazać też opinię poprzez formularz, który będzie dostępny do 23 grudnia.

Podpowiedz, jaki powinien być Park Henrykowski. Stwórzmy razem nową, zieloną przestrzeń na mapie Wrocławia integrującą lokalną społeczność.

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich oraz Stowarzyszenie Żółty Parasol w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Partnerzy konsultacji: grupa Przyjazny Tarnogaj oraz Rada Osiedla Tarnogaj.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Więcej aktualności