Park Grabiszyński. Planuj!

Park Grabiszyński. Planuj!

Fot. Elżbieta Szopińska

Od 1 lutego zaczynamy konsultacje dotyczące przyszłości Parku Grabiszyńskiego. Pomocny będzie masterplan Parku Grabiszyńskiego. Wrocławianie swoje uwagi mogą zgłaszać w formie ankiety oraz w trakcie spotkań, warsztatów czy spacerów badawczych.

TERMIN KONSULTACJI
1 lutego – 30 czerwca 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Park Grabiszyński: część północna, środkowa, południowa, teren dawnego ogrodnictwa miejskiego (obecnie za ogrodzeniem), ścieżka Eugeniusza Romera, Park Górka Skarbowców, teren nad rzeką Ślęzą (pomiędzy polem golfowym a ul. Racławicką).

ZAKRES KONSULTACJI
Wszystkie elementy zagospodarowania Parku Grabiszyńskiego – istniejące: do przebudowy, zachowania, likwidacji oraz propozycje nowych. Kolejność realizacji inwestycji w całym parku, jak i w poszczególnych jego częściach wynikające z potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Sposób zarządzania parkiem obecny i przyszły.

CEL KONSULTACJI
Poznanie potrzeb mieszkańców co do zagospodarowania parku.
Określenie najpilniejszych potrzeb związanych z zagospodarowaniem parku.
Przekazanie mieszkańcom informacji na temat zapisów masterplanu Parku Grabiszyńskiego.
Zebranie rekomendacji dotyczących sposobu zarządzania parkiem.

ADRESACI KONSULTACJI
Wrocławianie i wrocławianki, osoby korzystające z parku, mieszkające w jego sąsiedztwie.

EFEKT KONSULTACJI
Raport z konsultacji stanowiący rekomendację do dalszych prac.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI
ETAP 1: Luty 2018

SPOTKANIE z Radą Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek | 6 lutego 2018, g. 17.30 | CH Zajezdnia, Grabiszyńska 184

SPOTKANIE z Radą Osiedla Oporów i Klecina | 8 lutego 2018, g. 17.00 | MBP, ul. Morelowskiego 34

SPOTKANIE z Radą Osiedla Krzyki-Partynice | 13 lutego 2018, g. 17.00 | RO, ul. Wiosenna 14

SPOTKANIE z mieszkańcami | 19 lutego 2018, g. 17.00 | BarBara, ul. Świdnicka 8b

SPOTKANIE z Radą Osiedla Gajowice | 22 lutego 2018, g. 17.00 | RO, ul. Lwowska 43

SPOTKANIE z Radą Osiedla Borek| 27 lutego 2018, g. 17.00 | RO, ul. Lipowa 6

ANKIETA i FORMULARZ UWAG | 1-28 lutego 2018

ETAP 2: Marzec-maj 2018
SPOTKANIA WARSZTATOWE z mieszkańcami (szczegóły zostaną podane do końca lutego)

ETAP 3: Maj-czerwiec 2018
SPACER BADAWCZY oraz PIKNIK PODSUMOWUJĄCY (szczegóły zostaną podane do końca lutego)

Weź udział w konsultacjach! Zapoznaj się z masterplanem Parku Grabiszyńskiego! Bądź z nami!