Jaka Strefa Ozdobna w Parku Grabiszyńskim?

Zapoznaj się z propozycją projektową rewaloryzacji tej strefy i przekaż opinię na jej temat. Czekamy do 5 maja!

Strefa Ozdobna zajmuje obszar 9,1ha. Na jej terenie zinwentaryzowano 1791 drzew i krzewów. Charakteryzuje się ona największym, z dotychczas zbadanych części parku, bogactwem pod względem liczby gatunków. Opisano w niej 101 gatunków oraz odmian drzew i krzewów. Dominują tu daglezje zielone, graby pospolite, klony zwyczajne, dęby szypułkowe, cisy pospolite i lipy drobnolistne

Kompozycja

Zieleń ma swobodną kompozycję przestrzenną. Podporządkowana jest ona geometrycznemu układowi komunikacyjnemu. Liniowe układy drzew pojawiają się tylko na fragmentach terenu i są częściowo zachowane. Charakterystyczne dla parku są grupy drzew i krzewów zimozielonych. Pojawiają się one głównie w zachodniej części strefy. Warstwa krzewów występuje w postaci nieregularnie rozmieszczonych grup. W strefach wejściowych przybierają one formę geometrycznych niewielkich współczesnych rabat.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wykazała, że w Strefie Ozdobnej znajduje się 57 drzew przeznaczonych do wyniki, wśród których dominują świerki, daglezje robinie i brzozy.

Założenia projektowe

Dla Strefy Ozdobnej przewidziano następujące rozwiązania projektowe:

  • nasadzenia uzupełniające w sąsiedztwie miejsc po usuniętych martwych drzewach;
  • stosowanie gatunków zimozielonych, głównie w zachodniej części strefy;
  • wzbogacenie zieleni izolacyjnej przy placu zabaw i wzdłuż ul. Grabiszyńskiej;
  • wzbogacenie warstwy krzewów o nowe nasadzenia przy wykorzystaniu ok. 20 gatunków;
  • nasadzenia roślin zielnych;
  • stosowanie ciekawych, głównie egzotycznych, gatunków drzew i krzewów;
  • wykorzystanie gatunków dających owoce (nasiona) jadalne dla np. wiewiórek i ptaków;
  • zamontowanie tablic totemów/witaczy z regulaminem i mapką parku przy wejściach od północnej strony.

Na terenie strefy planuje się posadzić 96 drzew, w tym 58 liściastych i 38 iglastych.

Zgłoś opinię!

Masz czas do 5 maja.

Fill out my online form.