Raport coraz bliżej

Na początku listopada chcemy zdać relację z konsultacji Parku Grabiszyńskiego.

Przewidziana publikacja wyników konsultacji — 5 listopada 2018. Praca nad raportem trwa dłużej, niż to pierwotnie zakładaliśmy. Chcemy odnieść się do wszystkich uwag oraz komentarzy. Zebrany materiał jest obszerny, ale jego syntetyzowanie i przygotowanie wyników ma się ku końcowi.