wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

14°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 03:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Konsultacje społeczne
  4. Zakończone konsultacje
  5. Strategia Wrocław 2030
  6. Mieszkańcy mają głos – Strategia Wrocław 2030
Mieszkańcy mają głos – Strategia Wrocław 2030

Miasto kreatywne z prężną gospodarką, wpierające transport zbiorowy i rewitalizację kamienic, a do tego więcej parków, czystsze powietrze i mieszkańcy zaangażowani w sprawy miejskie – zaprezentowano wyniki badań nad założeniami Strategii Wrocław 2030. Badania pokazują to, co mieszkańcy sądzą o mieście i jakie miasto chcieliby widzieć w przyszłości.

W związku z tworzeniem Strategii Wrocław 2030 przeprowadzono badania dotyczące oceny potencjału Wrocławia i strategii rozwojowych miasta. Ich wyniki zaprezentowano w poniedziałek, 17 października 2016 r. Badania przeprowadzano od 28 czerwca do 18 lipca na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców (uwzględniając m.in. wiek 18-70 lat, płeć, wykształcenie, zamieszkanie oraz sytuację rodzinną i ekonomiczną).

– Takie badania przeprowadzono po raz pierwszy w historii miasta. Chcieliśmy zobaczyć, co mieszkańcy sądzą o mieście i jakie miasto chcieliby widzieć w przyszłości – mówi prof. Andrzej Łoś, koordynator Strategii Wrocław 2030.

Rozwój Wrocławia

Na pytanie, czy Wrocław się rozwija, prawie 49% badanych odpowiedziało, że bardzo dobrze, blisko 41%, że dobrze, a nieco ponad 10%, że słabo. Na pytanie, jak postrzegane są polityki miejskie w perspektywie minionych 10 lat – największy postęp odnotowano w ofertach wydarzeń kulturalnych i sportowych. W dalszej kolejności były m.in.: budownictwo mieszkaniowe, stan infrastruktury miejskiej (ulic, chodników, parków), zatrudnienie i rynek pracy.

– Podsumowując diagnozę potencjału rozwojowego miasta, stwierdzono, że postawy afirmacji wobec polityk miejskich, względem ogółu respondentów, wykazują przede wszystkim osoby młode (18-24 lata), pozostające na utrzymaniu rodziców, także osoby o niewielkim stażu zamieszkania we Wrocławiu (1-5 lat), które niedawno przyjechały do miasta. Najbardziej krytycznymi osobami w ocenie polityk miejskich są respondenci o bardzo słabej i słabej kondycji ekonomicznej oraz osoby o znaczącej aktywności społecznej. Krytycznej ocenie aktywistów miejskich podlegają kwestie: transportu publicznego, stanu infrastruktury miejskiej oraz jakości powietrza – mówił podczas prezentacji badań dr Jacek Pluta z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aktywność obywatelska i społeczna mieszkańców miasta

Badano aktywność społeczną (interesowanie się sprawami rejonu zamieszkania i miasta, działanie na rzecz spraw osiedla i miasta) i aktywność obywatelską (uczestnictwo w ostatnich wyborach do parlamentu – krajowego i europejskiego, uczestnictwo w wyborach samorządowych, uczestnictwo w referendum miejskim).

W 12 miesięcy od chwili pomiaru: brak aktywności społecznej wykazuje 57,9% resp., brak aktywności obywatelskiej wykazuje 11,9% resp., znaczną aktywność społeczną wykazuje 17,7% resp., znaczna aktywność obywatelską wykazuje 34,7% resp., brak aktywności społecznej i obywatelskiej wykazuje 9,6% resp., znaczną aktywność społeczną i obywatelską wykazuje 8,0% resp.

Spraw miejskie

Na pytanie o to, jakie sprawy w mieście są ważne, najwięcej osób (63,2%) odpowiedziało, że liczba dużych terenów zielonych. W dalszej kolejności były: jakość powietrza (55,9%), wykorzystanie rzek i nabrzeży w mieście (55,2%), liczba małych terenów zielonych, np. skwerów (53,2%), magazynowanie wody deszczowej (23,7%) i istnienie ogródków działkowych (20,4%).

Postawy promiejskie

Na pytanie: jakie osobiście działania lub ograniczenia mogę ponieść na rzecz Wrocławia gdyby wymagała tego sytuacja – 51% bardziej zaangażowałoby się w działania na rzecz dobra publicznego z innymi mieszkańcami, 48% poddałoby się większym rygorom związanym z ograniczeniem w korzystaniu z samochodów, natomiast tylko niecałe 9% chciałoby płacić większe podatki lokalne.

– Wyniki badań pokazują jednoznacznie, że mieszkańcy, aby zapewnić rozwój miasta i jakości życia, skłonni są poddać się dwóm rodzajom ograniczeń: związanym z ograniczeniem ruchu samochodowego w mieście oraz z działaniami na rzecz poprawy środowiska naturalnego – mówi dr Jacek Pluta.

Priorytety rozwoju miasta

Najwięcej respondentów wskazuje na „cele miejskie” – podkreślające rolę dobra wspólnego w tworzeniu jakości życia mieszkańców, związane z polityką proekologiczną, rewitalizacji obszarów miasta i polityką transportową. Ważne dla rozwoju miasta są też przedsiębiorczość, edukacja, wsparcie społeczne oraz dialog społeczny. Na pytanie, jaką politykę transportową powinno przyjąć miasto, najwięcej osób (prawie 68 %) było za wspieraniem transportu zbiorowego, kosztem indywidualnego. Na pytanie o to, które formy budownictwa mieszkaniowego powinien wspierać samorząd, najwięcej osób (61,7%) opowiedziało się za rewitalizacją miejskich kamienic. W dalszej kolejności były m.in.: budowa mieszkań komunalnych (37,8%), socjalnych (26,3%).

Oczekiwana wizja miasta – marka Wrocław

Na pytanie, jakim miastem powinien być Wrocław w 2030 r., najwięcej zwolenników (28%) zyskała koncepcja, by był jednym z pięciu wiodących ośrodków kultury i nauki w Europie Środkowej. 26,5% opowiedziało się za miastem-ogrodem z m.in.: dużą ilością zieleni, miejskim rolnictwem i przetwórstwem żywności. Blisko 24% postawiło na gospodarkę i chciałoby, aby miasto było Dolną Krzemową Europy Środkowej.

– Dotychczasowa wizja Wrocławia, miasta spotkań, kształtująca myślenie o mieście w ostatnim ćwierćwieczu, to wizja do pewnego stopnia już spełniona i jako taka nie odpowiada wyzwaniom rozwojowym i ambicjom samych mieszkańców. Nie ma jednak jednej dominującej wizji na przyszłość – zauważa prof. Andrzej Łoś.

Podsumowanie

– Wyniki pokazały, że to, co jest oceniane jako satysfakcjonujące dziś, nie będzie strategicznym wyborem na jutro – podsumowuje dr Jacek Pluta i dodaje, że z przeprowadzonych badań społecznych przede wszystkim wyłania się miejskość, rozumiana jako oczekiwanie życia w wygodnym mieście, które stwarza warunki związane z określonymi standardami cywilizacyjnymi, jak dobra komunikacja czy funkcjonalna – zrewitalizowana przestrzeń miejska. Ważne są także oczekiwania związane zarówno z dużymi, jak i małymi przestrzeniami zieleni (parki, lasy, jak też skwery, a niekiedy ogródki działkowe), oraz postawy promiejskie.

Czytaj więcej – mieszkańcy na temat bieżącej oceny potencjału Wrocławia i strategii rozwojowych miasta – prezentacja wyników badań nad założeniami Strategii Wrocław (pdf)

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl