wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Konsultacje społeczne
  4. Zakończone konsultacje
  5. ŁAD między budynkami
banery reklamowe szpecące miasto Wrocław Rozmawia
banery reklamowe szpecące miasto

Czy przestrzeń publiczna Wrocławia wymaga uporządkowania? Ile i jakie reklamy akceptują mieszkańcy? Jakie fragmenty miasta można wygrodzić? Czy Wrocław powinien dbać o ład przestrzenny? Rozpoczynamy konsultacje związane z przygotowaniem Uchwały Krajobrazowej Wrocławia.

Sprawdź raport

z konsultacji

Prowadzone konsekwentnie od wielu lat działania spowodowały znaczną poprawę jeśli chodzi o sytuowanie reklam w przestrzeniach publicznych i terenach będących własnością miasta. W dalszym ciągu trudności wywołuje skuteczne wdrożenie zasad na terenach prywatnych. Ustawa o ochronie krajobrazu wprowadziła nowe przepisy umożliwiające kompleksowe uporządkowanie i ustalenie zasad umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej, a także małej architektury. W toku przygotowań uchwały regulującej to zagadnienie dla całego miasta chcemy rozmawiać z mieszkańcami. Liczymy na szeroki udział wrocławian w tych konsultacjach. Zebrane opinie i wskazówki będą dla nas stanowiły doskonałe uzupełnienie materiału analitycznego i pomogą przy ustaleniu ostatecznego kształtu przygotowywanej uchwały.

TERMINY KONSULTACJI

  • ETAP 1: maj/czerwiec 2017 | Informowanie i zbieranie opinii: Ankieta.
  • ETAP 2: III kwartał 2017 | Zbieranie opinii: Spotkania konsultacyjne i spacer badawczy.

harmonogram konsultacji w sprawie uchwały krajobrazowej

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

ZAKRES KONSULTACJI

Zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, mieszczące się w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

CEL KONSULTACJI

  • Poznanie opinii mieszkańców.
  • Wypracowanie z mieszkańcami akceptowalnego rozwiązania kwestii.
  • Włączenie mieszkańców w współdecydowanie o ważnym aspekcie życia miasta.

ADRESACI KONSULTACJI

Mieszkańcy Wrocławia, w szczególności użytkownicy przestrzeni publicznej, w tym przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości, przedstawiciele instytucji.

FORMY KONSULTACJI

ETAP 1ANKIETA

ETAP 2SPOTKANIA KONSULTACYJNESPACER BADAWCZY

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr XXX/606/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

EFEKT KONSULTACJI

Raport z konsultacji stanowiący rekomendację do dalszych prac.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl