Wrocław przygotowuje uchwałę krajobrazową

Rozpoczynają się prace nad projektem uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować miejskie przestrzenie publiczne pod kątem szyldów, reklam, małej architektury i ogrodzeń.

– Chcemy zadbać o dobrą, rzetelną informację – podkreśla Beata Urbanowicz, koordynator projektu plastycznego wystroju miasta. W pracach nad uchwałą mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy.   

Najpierw Wrocławski Park Kulturowy

W 2014 roku zainicjowano Wrocławski Park Kulturowy, czyli pomysł na uporządkowanie przestrzeni i utrzymanie estetyki w ścisłym centrum miasta i ochronę najcenniejszych zabytków. Z centrum zniknęły m.in. reklamy zasłaniające elewacje zabytkowych budynków, czy przyczepy reklamowe parkujące na chodnikach. Po trzech latach od wprowadzenia w życie WPK widać efekty starań. Stare Miasto, Wyspy Odrzańskie, Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, Promenada Staromiejska wypiękniały. Podobnie może być w całym Wrocławiu.

Tak zmieniała się Galeria Dominikańska po wprowadzeniu Parku Kulturowego

Zobacz, jak zmieniło się centrum dzięki Parku Kulturowemu

Teraz Uchwała Krajobrazowa

Uchwała krajobrazowa przygotowywana obecnie przez miasto jest konsekwencją tzw. ustawy krajobrazowej, którą dwa lata temu podpisał ówczesny prezydent RP Bronisław Komorowski. Według ustalonej tam definicji krajobrazu była to przestrzeń zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. – Ustawa wprowadziła nowe przepisy umożliwiające kompleksowe uporządkowanie i ustalenie zasad umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej, a także małej architektury – zwraca uwagę Piotr Fokczyński, architekt miasta.

Uchwała ma na celu porządkowanie miejskich przestrzeni publicznych pod kątem szyldów, reklam, małej architektury i ogrodzeń oraz ich jakości na obszarze całego miasta. – Przepisy dotyczące szyldów i reklam, małej architektury i ogrodzeń, do jakich upoważniła nas tzw. ustawa krajobrazowa, nie będą powieleniem regulacji z obszaru parku kulturowego. Zróżnicowane obszary urbanistyczne na terenie miasta wymagać będą odpowiednio opracowanych zapisów dostosowanych do ich funkcji i charakteru. Jednak już dziś wiemy, że same zapisy (zakazy, ograniczenia czy dopuszczenia) to jeszcze nie wszystko. To dopiero początek przygotowań do porządkowania – podkreśla Beata Urbanowicz, koordynator projektu plastycznego wystroju miasta.

Uchwała wspólnie z mieszkańcami

Swoje uchwały krajobrazowe mają już Łódź i Kraków, jesienią może ją mieć także Wrocław. Najpierw jednak w sprawie wypowiedzą się mieszańcy. – Liczymy  na szeroki udział wrocławian w tych konsultacjach. Zebrane opinie i wskazówki będą dla nas stanowiły doskonałe uzupełnienie materiału analitycznego i pomogą przy ustaleniu ostatecznego kształtu  przygotowywanej uchwały – podkreśla Piotr Fokczyński. – Przyjęliśmy partycypacyjny model przygotowania zapisów uchwały i jesteśmy w ciągłym procesie zmian polegających na porządkowaniu miejskich przestrzeni publicznych i podnoszeniu jakości ich zagospodarowania w celu podniesienia jakości życia w naszym mieście – dodaje Beata Urbanowicz.

Konsultacje dla mieszkańców

Jak mieszkańcy mogą się włączyć w prace nad nową uchwałą krajobrazową? Na stronie konsultacji Uchwały Krajobrazowej Wrocławia znajdą ankietę. To pierwszy krok, aby (do czerwca) wypowiedzieć się na temat nośników reklamowych w mieście, malej architektury i ogrodzeń. W II i III kwartale 2017 roku zaplanowano spotkania w grupach zainteresowanych – z firmami, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, zarządcami nieruchomości, spółdzielniami i radami osiedli, by poznać ich oczekiwania i obawy. W IV kwartale 2017 roku czas na zbieranie uwag i przygotowanie projektu uchwały.