wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. ŁAD między budynkami: Dwa etapy konsultacji za nami
ŁAD między budynkami: Dwa etapy konsultacji za nami

Zebraliśmy opinie mieszkańców, które posłużą nam do dalszych prac nad uchwałą krajobrazową dla Wrocławia. Zapoznaj się, jakie rekomendacje przekazali uczestnicy konsultacji w trzech tematach: reklama, mała architektura oraz ogrodzenia.

Pierwszy etap konsultacji, odbywający się w 2. kwartale 2017 r., polegał na informowaniu o temacie konsultacji oraz zbieraniu opinii poprzez ankietę. W sumie 2694 osoby wypowiedziały się w tej formie. Frekwencja ta jest bardzo zadowalająca i jak na razie rekordowa w dotychczasowych procesach konsultacyjnych. W ankiecie wzięło udział niemal po równo kobiet (48%) i mężczyzn (52%), z lekką przewagą tych ostatnich. Przeważnie były to osoby w wieku 26–39 lat (1437) oraz 19–25 (729) i 40–65 (434). W przeważającej większości odpowiadali mieszkańcy budynków wielorodzinnych (76,76%) nieprowadzący działalności gospodarczej (w tym w branży reklamowej), nie reprezentujący organizacji pozarządowej/spółdzielni/wspólnoty (86,67%).

Większość odpowiadających uważa, iż w mieście jest za dużo reklam (86%), a same reklamy są w większości za duże (65%), a także podpisuje się pod zdaniem, iż reklamy psują wygląd miasta (79%). Mniej niż połowa dostrzega, iż reklama dekoncentruje podczas jazdy samochodem (41%). Co trzeci odpowiadający (33%) zgadza się, że szyldy są konieczne, równocześnie twierdząc, iż reklama komercyjna jest zbędna. Również niemal co trzecia osoba (31%) prezentuje radykalny pogląd, iż reklamy w ogóle powinny zniknąć. U niewielu odpowiadających reklama wzbudza pozytywne opinie: mniej niż co dziesiąta osoba (9%) uważa, że reklamy są potrzebne, tylko 2% z nich dostrzega pozytywny wpływ reklamy na wygląd miasta, jedna osoba na sto twierdzi zaś, że reklam powinno być więcej (1%).

Uczestnicy konsultacji mogli się również wypowiedzieć w sprawie konkretnych nośników reklamowych. Najbardziej irytującą formą dla większości odpowiadających okazała się reklama wielkoformatowa na budynkach (73%) i przy ulicy (63%) oraz na płotach i słupach (64%).

Najmniej irytująca, a więc najbardziej akceptowalna, w opinii odpowiadających jest reklama na przystankach (5%) i w pojazdach komunikacji zbiorowej (6,5%). Bardzo wyraźnie także uwidoczniła się opinia, iż reklama powinna pojawiać się tylko  w miejscach do tego wyznaczonych (82%), nie zaś wszędzie tam, gdzie wydaje się to niezbędne (6%), a więc tak, jak jest dotychczas.

Drugim zagadnieniem, które może być uregulowane w uchwale krajobrazowej są ogrodzenia. Nieco więcej niż połowa odpowiadających uważa, iż grodzenie osiedla powoduje niepotrzebne podziały (59%), a mniej niż połowa zgadza się, że ogrodzenie psuje wygląd osiedla i jest niefunkcjonalne (41%). Jedynie 7% odpowiadających uważa, że ogrodzenie osiedla poprawia wygląd budynków. Co trzecia osoba podzielona pogląd, iż ogrodzenie poprawia bezpieczeństwo mieszkańców osiedla (36%). Ponad połowa odpowiadających nie akceptuje grodzenia osiedli (52%), a 1/3 z nich – grodzenia terenów publicznych np. przy instytucjach kultury (64%).

Ostatnia kwestia dotycząca planowanej uchwały to mała architektury, czyli tzw. meble miejskie. Pytaliśmy więc jakich elementów powinno być więcej. Pierwszą trójkę potrzeb osób odpowiadających tworzy: donica z zielenią (68%), ławka (66%) oraz kosz na śmieci (53%).

Dwa pytania w ankiecie zilustrowane były parami zdjęć prezentujących wybraną przestrzeń miasta przed i po jakiejś zmianie. Pierwszy zestaw dotyczył uporządkowania fragmentu miasta z wykorzystaniem elementów małej architektury pochodzących z tzw. katalogu mebli miejskich. Wyraźnie odpowiadający preferują przestrzeń uporządkowaną (87%). Przy tym pytaniu jednakże można było nie wybrać żadnej z dwóch opcji, wtedy możliwe było wpisanie komentarza, który wyjaśniał brak wyboru. Najczęściej te osoby (8%) wskazywały brak wysokiej zieleni w obu przypadkach.

Drugie pytanie dotyczyło przestrzeni, z której usunięto nielegalnie powieszoną reklamę. Większość odpowiadających preferuje stan po usunięciu reklam (80%). Osoby, które nie dokonały wyboru (13%) również wskazywały na brak zieleni lub negatywnie oceniały szary kolor muru.

Drugi etap konsultacji, przeprowadzony we wrześniu, to trzy spotkania konsultacyjne oraz spacer badawczy. Na poszczególne spotkania, z założenia otwarte, zapraszaliśmy różne grupy zainteresowanych: firmy reklamowe, biznes oraz właściciele i zarządcy nieruchomości, w tym spółdzielnie. Spacer badawczy zaś był okazją do omówienia poszczególnych zagadnień przyszłej uchwały w wybranej przestrzeni miasta - okolicy ronda Powstańców Śląskich. W sumie w tym etapie konsultacji wzięło udział 40 osób. Charakterystyczne, że przedstawiciele każdej z zaproszonych grup oraz mieszkańcy podkreślili potrzebę uporządkowania kwestii reklam, małej architektury oraz ogrodzeń w mieście. Wszyscy uczestnicy konsultacji byli zgodni więc, iż ład między budynkami jest nam niezbędnie potrzebny. Dalszym krokiem jest przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej, nad którym obecnie pracuje Departament Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. Planowane zakończenie prac to koniec obecnego roku.

Poniżej można zapoznać się z prezentacją analizy krajobrazu miasta pod kątem reklam, elementów małej architektury oraz ogrodzeń, wykonanej przez grupę projektową ISBA.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl