ŁAD między budynkami: wrześniowy etap konsultacji

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji dotyczących uchwały krajobrazowej Wrocławia, która dotyczy trzech zagadnień: reklamy, małej architektury oraz ogrodzeń. Zapoznaj się z harmonogramem. Bądź z nami!

Bądź na spotkaniu!

11 września | 17.00
SPOTKANIE KONSULTACYJNE dla firm reklamowych
Barbara | ul. Świdnicka 8

13 września | 17.00
SPOTKANIE KONSULTACYJNE dla biznesu
Barbara | ul. Świdnicka 8

14 września | 17.00
SPOTKANIE KONSULTACYJNE dla właścicieli i zarządców, w tym spółdzielni
Barbara | ul. Świdnicka 8

Z powodów organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji o obecności: konsultacje@um.wroc.pl lub pod nr tel. 71 777 86 68.

Weź udział w spacerze!

12 września | 16.30
SPACER BADAWCZY
START | pl. Powstańców Śląskich 1

CEL: zbadanie różnorodnych odczuć oraz potrzeb użytkowników przestrzeni podczas wspólnego przejścia po fragmencie miasta.

GRUPA: 1–8 osób.

MODERATOR: przedstawiciel Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW.

DOBÓR UCZESTNIKÓW: poprzez zgłoszenie do 11 września 2017 r. na adres konsultacje@um.wroc.pl lub telefonicznie 71 777 86 68 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia) lub osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. G. Zapolskiej 4, p. 131, I piętro).