wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

5°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: brak pomiaru

brak danych z GIOŚ

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie "Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2023 r."

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie "Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2023 r."

Redakcja www.wroclaw.pl,

Spotkanie robocze poświęcone nowej strategii współpracy NGO-sów z Gminą Wrocław, 8 lipca 2022. DFOP
Spotkanie robocze poświęcone nowej strategii współpracy NGO-sów z Gminą Wrocław, 8 lipca 2022.

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.”

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 29 lipca 2022 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 9 września 2022 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 9 września 2022 r. (15:45):

  • elektronicznie na adres: kamil.matuszewski(at)um.wroc.pl
  • pisemnie na adres: Wydział Partycypacji Społecznej, ul. Gabrieli Zapolskiej 4 50-032 Wrocław

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Spotkanie konsultacyjne 5 września 2022

Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że w związku z konsultacjami projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.” trwającymi od 29 lipca 2022 r. do 9 września 2022 r. w ramach konsultacji odbędzie się również spotkanie konsultacyjne

  • Termin spotkania: 5 września 2022 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00
  • Miejsce spotkania: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się w załącznikach poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl