wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 24°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Jaka ma być lokalna polityka integracyjna?

Wydział Partycypacji Społecznej,
Rysunek przedstawia dwie dłonie z puzzlami, grafika ilustracyjna. Rys. Katarzyna Domżalska
Rysunek przedstawia dwie dłonie z puzzlami, grafika ilustracyjna.

Konsultacje społeczne założeń międzykulturowej polityki integracyjnej Wrocławia

ZGŁOŚ OPINIĘ

e-formularz

Po co Wrocławiowi lokalna polityka integracji międzykulturowej?

Wrocław, w związku z aktualną sytuacją polityczną, stoi przed nowymi wyzwaniami. Sprostanie im wymaga współpracy i zaangażowania wielu lokalnych podmiotów. Choć Miasto powinno wspierać przyjeżdżające w takiej sytuacji osoby, brakuje polityki migracyjnej i integracyjnej na poziomie krajowym, która wyznaczałaby rozwiązania i obszary  systemowego i długofalowego wsparcia. Temat ten był podjęty w trakcie organizowanego w maju 2022 r. we Wrocławiu Samorządowego Okrągłego Stołu, podczas którego wypracowano rekomendacje w tym zakresie. 

Kolejną bardzo ważną kwestią jest potrzeba opracowania lokalnych polityk integracyjnych, wskazujących kierunki działań, z uwzględnieniem uwarunkowań i rozwiązań krajowych oraz europejskich. W grudniu 2021 r. Wrocław przystąpił do międzynarodowej Sieci Miast Międzykulturowych – Intercultural Cities (ICC), która wyznacza standardy tworzenia spójnej i zrównoważonej polityki międzykulturowej miasta. W oparciu o te wytyczne WCRS przygotowuje się do tworzenia dokumentów programowych dla Wrocławia na najbliższe lata.

W jaki sposób migranci / migrantki i uchodźcy / uchodźczynie mogą się włączyć w przygotowanie polityki integracyjnej?

Miasto zaprasza migrantów / migrantki i uchodźców / uchodźczynie do udziału w konsultacjach społecznych na ten temat. Osoby te mogą wziąć udział w spotkaniu stolikowym lub wypowiedzieć się za pośrednictwem e-formularza konsultacyjnego, który został przygotowany w językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Jak wykorzystamy efekty konsultacji społecznych?

Zebrane opinie oraz informacje na temat potrzeb i zasobów stanowić będą ważny element dalszego projektowania lokalnych programów i działań adaptacyjnych i integracyjnych. Lokalna polityka i tworzone w oparciu o nią programy powinny być budowane wspólnie z przedstawicielami instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, uchodźców i uchodźczyń, społeczności migranckich, specjalistów i specjalistek oraz mieszkańców i mieszkanek.

W oparciu o jakie dokumenty strategiczne Wrocław realizuje obecnie działania integracyjne?

Przyjęta w 2017 r.Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018–2022” wytyczała kierunki działań na pięć lat, do dzisiaj. Kluczowe obszary koncentrowały się wokół czterech filarów: edukacja, integracja, bezpieczeństwo, współpraca. Wieloletnie działania realizowane były we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, mieszkańcami i mieszkankami oraz migrantami i migrantkami.

Ilu obecnie jest migrantów / migrantek i uchodźców / uchodźczyń we Wrocławiu? Czy Urząd Miejski zbiera informacje na ten temat?

Z uwagi na fakt, że  dane te rejestrowane są przez różne instytucje (m.in. Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Spraw Obywatelskich), nie ma obecnie spójnych systemów gromadzenia danych statystycznych. Szacuje się, że liczba migrantów / migrantek i uchodźców / uchodźczyń aktualnie przebywających we Wrocławiu wynosi ok. 180 000, z czego 80 000 to osoby, które przybyły do Wrocławia po 24 lutego 2022 r.

Nazwa
Jaka ma być lokalna polityka integracyjna?
Co konsultujemy?
Założenia międzykulturowej polityki integracyjnej Wrocławia
Termin
26 maja–19 czerwca 2022 r.
Zakres
 • Edukacja i integracja międzykulturowa dzieci i młodzieży
 • Utrzymanie zaangażowania wolontariuszy (w sytuacjach kryzysowych i długofalowo)
 • Wsparcie procesu usamodzielniania się migrantów/ migrantek i uchodźców/ uchodźczyń (miejsca zamieszkania i aktywizacja zawodowa)
 • Włączanie migrantów/ migrantek i uchodźców/ uchodźczyń w lokalne procesy społeczne
 • Migranci/ migrantki i uchodźcy/ uchodźczynie w lokalnych społecznościach
 • Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
 • Uwzględnianie potrzeb i zasobów  migrantów/ migrantek i uchodźców/ uchodźczyń w lokalnych dokumentach strategicznych
Cel
Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców Wrocławia dotyczących tego, jak odpowiedzieć na aktualne wyzwania integracji międzykulturowej.
Formy
 • E-FORMULARZ OPINII | 26.05–19.06.2022 r. | Dostępny tutaj
 • SPOTKANIE STOLIKOWE | 2.06.2022 r. (czwartek), g. 12:30–14:30, Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1–3 | Obowiązują zapisy do 30 maja.
 • WARSZTATY DLA MŁODYCH | 26.05–19.06.2022 r. | Warsztaty konsultacyjne w jednym z wrocławskich liceów ogólnokształcących (w klasach przygotowawczych i międzykulturowych) | Spotkanie w pozaszkolnych międzykulturowych grupach młodzieżowych
 • ZBIERANIE OPINII DROGĄ MAILOWĄ | 26.05–19.06.2022 r. | Opinie na temat sytuacji dzieci i młodzieży w kontekście integracji | Wysyłka na adres koordynatorki, Hanny Achremowicz, ([email protected]).
Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w tym migranci, migrantki, uchodźcy i uchodźczynie, a także przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych
Efekt
Raport z konsultacji z informacją o uwzględnionych opiniach

Zapisz datę

 • Zadanie zrealizowane/Zadanie oczeczujące na realizacje

  Start konsultacji

 • Zadanie zrealizowane/Zadanie oczeczujące na realizacje

  Spotkanie stolikowe

  Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1–3
 • Zadanie zrealizowane/Zadanie oczeczujące na realizacje

  Zakończenie konsultacji

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl