wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

24°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje społeczne
 4. Zakończone konsultacje
 5. 2023
 6. Jak odnowić ulicę Ruską?
Człowiek z białym psem na smyczy na szaroniebieskim tle. Rys. K. Domżalska
Człowiek z białym psem na smyczy na szaroniebieskim tle.

Konsultacje dotyczące projektu remontu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do placu Solnego.

ZGŁOŚ OPINIĘ

E-FORMULARZ

Jak odnowić ulicę Ruską (zakres od ul. Kazimierza Wielkiego do pl. Solnego)?

Ulica Ruska to jedna z najważniejszych osi pieszych we Wrocławiu, prowadząca od strony zachodniej miasta do jego historycznego centrum, czyli Rynku. W kontekście przestrzennym, funkcjonalnym i historycznym razem z ul. Oławską tworzy główną relację pieszą w kierunku wschód – zachód. Przestrzeń ul. Ruskiej objęta jest szczególną ochroną konserwatorską: została wpisana do rejestru zabytków. Jest zlokalizowana w obszarze uznanym za pomnik historii „Wrocław – zespół historycznego centrum”. Wszelkie prace prowadzone na tym obszarze muszą respektować zalecenia konserwatorskie i podlegać wieloetapowym uzgodnieniom. Poszukiwanie nowych rozwiązań dla ul. Ruskiej powinno wpisywać się we współczesne trendy przekształceń historycznych centrów miast i jednocześnie pozwalać na ochronę istniejącego układu urbanistycznego i kompozycyjnego.

Jaki jest planowany zakres prac?

Planowany zakres prac ma na celu  podniesienie standardu i reprezentacyjności ulicy. Zadbamy o

 • zachowanie usługowo-gastronomicznej funkcji ul. Ruskiej,
 • uporządkowanie ruchu - komunikacja piesza będzie najważniejsza,zazielenienie i rozbetonowanie (rozszczelnienie) nawierzchni,
 • małą architekturę (np. ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci),
 • remont nawierzchni z doborem materiałów współgrających z zabytkowym charakterem ulicy i zachowaniem komfortu poruszania się dla wszystkich użytkowników.
 • Czy na ulicy Ruskiej będzie zieleń?

  Zazielenienie i rozszczelnienie nawierzchni ulicy Ruskiej stanowi cel nadrzędny. Z uwagi na silne usieciowienie drogi, będą do nasadzeń wybierane miejsca najbardziej do tego predysponowane, pod względem braku kolizyjności, a także funkcjonalności i historycznej kompozycji urbanistycznej.

  Czy na ulicy Ruskiej będą instalowane lub umieszczane elementy małej architektury?

  Ulica zostanie wyposażona w elementy małej architektury (m.in. ławki, stojaki rowerowe). Będą to urządzenia służące do zatrzymania się, wypoczynku i integracji społecznej. Zostaną wydzielone miejsca na organizowanie ogródków letnich dla lokali gastronomicznych.

  Dlaczego ulica Ruska została wytypowana do zmiany?

  Ulica ta jest wyjątkowa ze względów na walory historyczne i to, jak jest ważna w komunikacji: powinna stać się mniej kolizyjna i jednocześnie bardziej przyjazna dla pieszych.

  Jak będzie zorganizowany ruch na przebudowywanym odcinku ulicy Ruskiej?

  Zależy nam, aby na konsultowanym odcinku najważniejszy był ruch pieszych i rowerów. Ze względu na istniejącą zabudowę, konieczność obsługi restauracji czy kawiarni oraz przepisy przeciwpożarowe organizacja ruchu samochodowego zostanie zachowana, przy czym ruch pieszy będzie ważniejszy. Zakłada się pozostawienie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Rzeźniczej do ul. Kazimierza Wielkiego ( droga dla aut będzie współdzielona z ruchem pieszym, zostanie ograniczona prędkość - strefa Tempo 30. Przejazd pomiędzy placem Solnym a ul. Kiełbaśniczą zostanie zachowany. Miejsca postojowe na modernizowanym odcinku powinny zostać ograniczone wyłącznie do miejsc oznaczonych jako czasowe lub dla dostawców.

  Masz specjalne potrzeby i chcesz uczestniczyć w konsultacjach?

  Jako organizatorom zależy nam, aby w konsultacjach mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Jeżeli masz specjalne potrzeby, napisz do nas (adres: konsultacje[at]feps.pl) najpóźniej 5 dni przed planowanym wydarzeniem, postaramy się zapewnić Ci możliwość udziału w konsultacjach społecznych.

  Nazwa
  Jak odnowić ulicę Ruską?
  Co konsultujemy?
  Projekt remontu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do placu Solnego
  Termin
  6 czerwca – 30 lipca 2023 r.
  Zakres
  • Sposób urządzenia przestrzeni ulicy
  • Zieleń
  • Elementy małej architektury
  • Sposób dostaw i dojazdu do posesji
  Cel
  • Zebranie opinii wrocławian i wrocławianek na temat planowanej przebudowy ul. Ruskiej.
  • Ustalenie w trakcie narady obywatelskiej priorytetów.
  Formy

  E-FORMULARZ OPINII | 6-25.06. 2023 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

  E-SPOTKANIE | 14.06.2023 r., godz. 17.30 |Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting

  NARADA OBYWATELSKA | 8, 15 oraz 29 lipca 2023 r | Spotkania dla wylosowanych uczestników zgodnie z regulaminem na stronie konsultacji

  Kto konsultuje?
  Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia
  Efekt
  • Termin opublikowania wyników konsultacji uległ wydłużeniu, ze względu na doprecyzowanie i uzgodnienie odpowiedzi na zgłoszone opinie. Podstawa prawna: paragraf 8, pkt 4 Uchwały nr XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia.
  • Raport z konsultacji z informacją o uwzględnionych opiniach.
  • Ustalenia narady obywatelskiej.

  Zapisz datę!

  • Start konsultacji
  • E-spotkanie konsultacyjne
  • Narada obywatelska
  • Narada obywatelska
  • Narada obywatelska
  • Zakończenie konsultacji

  Reklama
  Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
  Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl