wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

23°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Dolnośląskie Małe Granty 2021 – nabór wniosków
Dolnośląskie Małe Granty materiały organizatorów
Dolnośląskie Małe Granty

Rozpoczął się VII nabór wniosków do programu Dolnośląskie Małe Granty, w ramach którego grupy nieformalne z województwa dolnośląskiego mogą starać się o dofinansowanie swoich działań w wysokości do 5 tys. złotych.

Tegoroczna edycja programu poświęcona jest przede wszystkim działaniom ekologicznym, ale finansowanie mogą otrzymać także projekty niezwiązane z ochroną przyrody. Minimalna kwota grantu wynosi 1 tys. złotych, maksymalna – 5 tys. złotych. O dotację mogą się starać lokalne grupy nieformalne, w skład których wchodzą minimum 3 pełnoletnie osoby mieszkające na Dolnym Śląsku. Jedna z tych osób musi pełnić rolę lidera grupy.

Zgodnie z regulaminem programu, projekty mogą być realizowane w okresie od 10.07.2021 r. do 10.09.2021 r., wyłącznie w 5 subregionach Dolnego Śląska: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

Na co można przeznaczyć granty w 2021 roku?

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • inne.

Nabór wniosków

Nabór wniosków trwa od 8 czerwca 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godziny 23:59, za pośrednictwem generatora wniosków (kliknij w grafikę poniżej by przejść do generatora). Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.malegranty.pl.

Dolnośląskie Małe Granty 2021 infografika

Spotkania informacyjne

Na 10 i 16 czerwca zaplanowano dwa spotkania online, na których będzie można dowiedzieć się więcej o projekcie. Pierwsze zorganizowane zostanie na platformie ZOOM, transmisja z drugiego dostępna będzie na profilu facebookowym projektu.  

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Z prowadzącym projekt zespołem możecie kontaktować się od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-18.00.

Koordynatorka Programu: Maria Lewandowska-Mika – tel. 602376974 | e-mail: [email protected]

Opiekunka merytoryczna: Marta Michałowska – tel. 538443838 | [email protected]

Opiekunka merytoryczna: Urszula Bandurowska – tel. 721021990 | [email protected]

Opiekunka merytoryczna: Daria Sudoł – tel. 600916306 | [email protected]

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl