wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

1°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: niekorzystna

Dane z godz. 10:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Aplikuj po Dolnośląskie Małe Granty 2023
Krasnal Życzliwek - figurka uliczna we Wrocławiu, zdjęcie ilustracyjne źródło: Wrocław Official, flickr
Krasnal Życzliwek - figurka uliczna we Wrocławiu, zdjęcie ilustracyjne

31 października 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków w programie Dolnośląskie Małe Granty. O środki na realizację własnego projektu aplikować mogą grupy nieformalne z Dolnego Śląska. Do wzięcia jest do 10 tys. złotych na projekt.

Zgodnie z regulaminem programu, grupa nieformalna oznacza grupę lokalną, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

Nabór wniosków trwa do 13 listopada 2023 roku (do godziny 23:59), wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków: www.generator.malegranty.pl.

Zwycięskie projekty będzie można realizować w okresie od 22.11.2023 r. do 25.11.2023 r.

Dolnośląskie Małe Granty – na co mogą być przeznaczone?

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z wymienionych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • inne.

Więcej informacji znajdziecie na stronie programu.  

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: materiały prasowe

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl