Rekrutacja do przedszkoli we Wrocławiu [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

Rekrutacja do przedszkoli 2017 we Wrocławiu. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  • Rekrutacja do przedszkoli, Wrocław 2014


1. Gdzie uzyskać login i hasło?

a/ Jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto, to w tym przedszkolu rodzic otrzyma login i hasło.

b/ Jeżeli dziecko uczęszcza do innej placówki przedszkolnej lub nie uczęszcza aktualnie do żadnej placówki wychowania przedszkolnego, to do systemu rekrutacji rodzic "wchodzi" poprzez PESEL dziecka, wypełnia wniosek rekrutacyjny, zapisuje i wówczas generuje się login i hasło.

Login i hasło otrzymane w ubiegłorocznej rekrutacji lub otrzymane w czasie tego roku szkolnego są aktualne i pozwalają skorzystać z elektronicznego systemu rekrutacji.

2. Na jakiej stronie będzie dostępny elektroniczny formularz rekrutacyjny?

Wniosek i zgłoszenie będą dostępne na stronie www.edu.wroclaw.pl.

3. Czy wyniki naboru będą podane na stronie internetowej czy bezpośrednio w placówce?

Wyniki naboru dostępne będą w placówce I-go wyboru, rodzic ma także możliwość sprawdzenia wyniku naboru w systemie po zalogowaniu się na konto dziecka.

4. Jak zmienić hasło w ciągu 72 godzin od momentu jego otrzymania?

Podczas pierwszego logowania system automatycznie wymusi zmianę hasła.

5. Jakie wymogi musi spełniać hasło podczas jego tworzenia?

Nowe hasło winno zawierać 10 znaków. Jedna duża litera, małe litery, znak specjalny i cyfry np. Czerwiec11@

6. Jakie informacje będą zawierać listy przyjętych dzieci do danej placówki?

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

7. Gdzie można sprawdzić, które przedszkole jest najbliżej miejsca zamieszkania?

W przyjętych zasadach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach odstawowych przyjęto kryterium " Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony najbliżej miejsca zamieszkania dziecka”. Z wybranych placówek można wskazać tylko jedną placówkę. Rodzice sami wybierają placówkę najbliżej położoną, w której zostaną naliczone punkty rekrutacyjne.

8. Czy umowa zlecenie i umowa o dzieło są tak samo uznawane jak umowa o pracę na czas nieokreślony?

Wszystkie formy pracy są uznawane i każda umowa jest traktowana, jako praca.

9. Jak będą naliczane punkty przy rozliczaniu się z podatku przez jednego i obydwojga rodziców?

Punkty naliczane są w przypadku, gdy jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu);

10. Czy rodzice/rodzic/albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracujący/studiujący/ prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą składają oświadczenie czy składają zaświadczenie?

Zgodnie z zasadami rekrutacji rodzice/rodzic/albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracujący lub studiujący w trybie dziennym lub prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą składają:

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

2. W przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

3. Zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,

4. Zaświadczenie z gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy potwierdzony przez gminę

Zgłoś uwagę