Rekrutacja do nowego przedszkola

Nowe przedszkole Magellan uruchamia od września fundacja Familijny Wrocław. Placówka znajduje się przy ul. Marco Polo 21 ( boczna Swojczyckiej ) i prowadzi nabór na wolne miejsca.

  • wrocław- nowe przedszkole przy ul. Semaforowej

    zdjęcie ilustracyjne (fot. Tomasz Walków)

  • Plakat  z oferta przedszkola Magellan we Wrocławiu

    Plakat


Przedszkole jest publiczne i ma również oddział integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową. Na tym oddziale czeka 20 miejsc ( w tym 5 dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową) oraz 25 miejsc w oddziale nieintegracyjnym.

Oddział integracyjny zapewnia swoim podopiecznym dodatkową opiekę nauczyciela wspomagającego ze specjalnością surdopedagogika oraz opiekę psychologa i logopedy. Ponadto zajęcia będą prowadzone z pomocą specjalistycznych pomocy dydaktycznych, a do potrzeb każdego dziecka zostanie dostosowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Będą  też tam prowadzone lekcje języka angielskiego a dla rodziców – warsztaty dotyczące metod pracy z dzieckiem niesłyszącym i słabosłyszącym. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.familijny.pl

Wolne miejsca w przedszkolach

Do 29 sierpnia trwa też rekrutacja do przedszkoli publicznych. Chodzi o placówki, w których są jeszcze wolne miejsca. Np. w przedszkolu nr 57 przy ul. Chorzowskiej jeszcze we wtorek było 10 wolnych miejsc. Rekrutacja odbywa się bez narzędzi elektronicznych.

W sprawie przyjęcia na wolne miejsce należy kontaktować się bezpośrednio z placówką prowadzącą rekrutację uzupełniającą.

elgZgłoś uwagę