Obsługa klientów w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami


Z dniem 28.09.2020 r. przeniesiona została obsługa klientów w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ul. G. Zapolskiej 4 na ul. W. Bogusławskiego 8, 10 (stanowisko w hallu na parterze).

Od dnia 12.10.2020 r. obsługa klientów w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się przy ul. G. Zapolskiej 4 (sala obsługi nr 3, stanowisko nr 16).

Jednocześnie informujemy, że nadal można załatwiać sprawy związane z odpadami komunalnymi w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41.Zgłoś uwagę