www.wroclaw.pl

  Wrocław pomaga przedsiębiorcom

  Od 17 marca 2021 r. obowiązują zwolnienia i zwroty opłaty dla gastronomii (chodzi o sprzedaż napojów alkoholowych). Natomiast do czerwca 2023 r. będzie można składać wnioski o zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Miasto wprowadza nowe formy pomocy dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Do czerwca 2023 r. wnioski o zwolnienia z podatku od nieruchomości

  Pomoc przedsiębiorcom, którzy mimo trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju, podejmują się rozpoczęcia działalności gospodarczej – zakłada nowa uchwała Rady Miejskiej. Wprowadza ona dłuższy termin na składanie wniosków o zwolnienia z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w ramach programu pomocy de minimis.

  20 listopada 2020 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę nr XXXI/788/20 zmieniająca uchwałę nr LXIV/1643/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis.

  Uchwała nr XXXI/788/20  obowiązuje do 30 czerwca 2023 r. Aby w pełni umożliwić przedsiębiorcom możliwość skorzystania z niej, wydłuża się okres składania wniosków o udzielenie zwolnienia do tej samej daty. 

  Zwolnienia i zwroty opłaty w roku 2021 dla gastronomii

  Od 17 marca 2021 r. obowiązuje uchwała Rady Miejskiej Wrocławia, która zwalnia posiadaczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu sprzedaży z obowiązku uiszczenia II raty opłaty za 2021 rok.

  • Zwolnienie nastąpi z mocy prawa i nie będzie wymagało złożenia żadnego wniosku, ani decyzji organu zezwalającego.
  • Ponadto posiadaczom zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu sprzedaży, którzy opłacili swoje zezwolenia jednorazowo w styczniu 2021 roku, uchwała przyznała zwrot 1/3 opłaty.
  • Uzyskanie zwrotu nie będzie wymagało złożenia wniosku. Zwroty będą realizowane z urzędu wobec wszystkich, którym będą one przysługiwać.

  Link do uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

  Istnieje możliwość otrzymywania drogą elektroniczną komunikatu przypominającego o obowiązkach ustawowych i zmianach przepisów. W celu zapisania się na listę odbiorców newslettera, należy wejść na stronę i wypełnić wszystkie wymagane pola. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów jest możliwa w każdym terminie poprzez wypisanie się z newslettera.

  Pakiet Pomocowy