wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 10°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021. Raport ARAW

Redakcja www.wroclaw.pl,
Raport „Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021” www.wroclaw.pl
Raport „Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021”

Jeśli istnieje polski odpowiednik Doliny Krzemowej, to znajduje się on na Dolnym Śląsku. Taką tezę potwierdza najnowszy raport „Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021” przygotowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

W raporcie opisano m.in. najnowsze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, rozwój przedsiębiorstw, finansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz specjalistów na rynku pracy, a także oferty edukacyjnej Wrocławia.

  • Firmy, niezależnie od wielkości, wskazują sztuczną inteligencję jako ścieżkę rozwoju swojej działalności.
  • Ponad 50% przebadanych firm dostarcza rozwiązania AI w formie produktów.
  • Prawie 80% badanych planuje zwiększenie inwestycji w rozwiązania AI w przyszłości.

Czym jest sztuczna inteligencja (AI)?

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) jest technologią wykorzystywaną zarówno w innowacyjnym biznesie, jak i przez każdego z nas w życiu codziennym. Rozwija się w bardzo szybkim tempie i znajduje zastosowanie w różnorodnych branżach, jak medycyna, marketing czy przemysł.

Według raportów dotyczących AI przygotowanych przez fundację Digital Poland 85 zbadanych firm jest zlokalizowanych w sześciu największych polskich miastach, w tym w stolicy Dolnego Śląska. Z kolei w badaniu do raportu o lokalnym sektorze IT przygotowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, firmy, niezależnie od wielkości, licznie wskazywały sztuczną inteligencję jako ścieżkę rozwoju swojej działalności.

Znacząca obecność Wrocławia na polskiej mapie sztucznej inteligencji skłoniła do przeprowadzenia analizy lokalnego sektora, czego wynikiem jest przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej raport „Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021”, opublikowany 2 września 2021 r.

Autorzy podkreślają, że celem publikacji był opis Wrocławia w odniesieniu do technologii AI, w tym m.in:

  • firm wytwarzających rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i ich klientów,
  • kierunków rozwoju działalności przedsiębiorstw,
  • finansowania projektów badawczo-rozwojowych oraz specjalistów na rynku pracy, a także oferty edukacyjnej Wrocławia.
Rozwój AI już postępuje w regionie dzięki naszym uczelniom, sektorowi IT oraz projektom realizowanym przez wiodące firmy i startupy. Chcieliśmy pójść o krok dalej, zdecydowaliśmy się więc poszerzyć wiedzę na temat lokalnego sektora AI i zebrać aktualne dane, aby wspierać rozwój lokalnego ekosystemu biznesowego. Wiedza ta jest kluczowa, ponieważ chcemy, żeby aglomeracja wrocławska stała się wiodącym hubem w zakresie zastosowań i kompetencji AI w Polsce oraz Europie

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021. Raport ARAW

Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021. Raport ARAW Fot. www.wroclaw.pl
Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021. Raport ARAW

Większość przebadanych firm AI spełnia kryteria MŚP, są to m.in. software house’y oraz startupy. Dane pokazały również, iż przedsiębiorstwa są w dużej mierze zakładane lokalnie.

Ponadto fakt, iż w badaniu nie pojawiły się odpowiedzi z polskich firm AI z centralą w innym mieście, sugeruje, że lokalne przedsiębiorstwa z branży tech poszerzają swoją działalność o inne regiony kraju, a nie odwrotnie.

Powyższy wniosek potwierdza obserwację Startup Poland: jeśli istnieje polski odpowiednik Doliny Krzemowej, znajduje się on na Dolnym Śląsku. Czytaj także: Wrocław chce być ważnym ośrodkiem sztucznej inteligencji w Europie.

Sektor AI nowe miejsca pracy

Ponad 50% przebadanych firm dostarcza rozwiązania AI w formie produktów, zarówno w modelu SaaS, jak i On-premise. Wiele osób uczestniczących w wywiadach potwierdziło plany dalszej produktyzacji oferty AI. Jednak nadal znaczący pozostaje udział outsourcingu projektów i zespołów.

Wspomniana powyżej produktyzacja oferty AI kojarzona jest z ambitnymi projektami i wyzwaniami technicznymi. Przedsiębiorcy postrzegają ten element jako kluczowy dla rozwoju działalności oraz konkurowania o lokalnych specjalistów AI zdając sobie dobrze sprawę, iż konkurują obecnie o talenty – zarówno na rynku regionalnym, jak i międzynarodowym.

Rozwój AI zdecydowanie potrzebuje specjalistów o wysokich kwalifikacjach. Polska, a także nasz region, słynie z wykształconych specjalistów, jednak tempo zmian wymaga coraz większej liczby talentów, co z pewnością wyznaczy nam kolejne cele i wyzwania na najbliższe lata

Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Publikacja „Sektor AI w Aglomeracji Wrocławskiej 2021” dostępna jest bezpłatnie w języku polskim oraz angielskim

Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021. Raport ARAW Fot. www.wroclaw.pl
Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021. Raport ARAW

Sztuczna inteligencja. Rozwój AI

  • Większość uczestników badania stwierdziła, iż inwestycja w działalność AI we Wrocławiu to dobra decyzja.
  • 70% respondentów mieszkało i prowadziło wcześniej działalność IT we Wrocławiu, więc dodanie komponentu AI było dla nich logicznym posunięciem.
  • Inne kluczowe powody to dobry dostęp do wykwalifikowanych pracowników, członkostwo Polski w UE, wysokiej jakości infrastruktura biznesowa oraz obecność licznych uczelni oferujących kursy i kierunki studiów z obszaru AI.
  • Zważywszy na wymienione mocne strony miasta, prawie 80% badanych planuje zwiększenie inwestycji w rozwiązania AI w przyszłości.

Wyniki badań potwierdzają, że ogromny potencjał kreatywny Wrocławia i regionu jest efektywną bazą dla rozwoju AI. Firmy nie tylko rozumieją potrzebę stosowania tej technologii, ale uważają ją w większości za naturalny i logiczny kierunek, szczególnie w obliczu wyzwań, jakie ujawniła pandemia – dodaje Magdalena Okulowska.

Raport został przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Partnerami Merytorycznymi publikacji są: ITCorner, SoDA, ABSL. Partnerami Strategicznymi są firmy: SDZLEGAL SCHINDHELM, Randstad oraz JLL. Partnerem publikacji jest Miasto Wrocław w ramach projektu „Przedsiębiorczy Wrocław”.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl