www.wroclaw.pl

  Rada ds. Przedsiębiorczości

  Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości.

  Zadania rady:

  Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Kluczowymi zadaniami jest wskazywanie możliwości budowania stabilnej gospodarki lokalnej, poprzez poszukiwanie instrumentów zachęcających przedsiębiorców do rozwoju, wspierających ich aktywność, kreowanie warunków do wykorzystania potencjału przemysłowego oraz naukowego Miasta, ale także zachęcanie do inwestycji, generujących nowe miejsca pracy.

  Członkowie rady reprezentują lokalne stowarzyszenia przedsiębiorców, parków przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz kluczowe dla rozwoju przedsiębiorczości komórki w urzędzie.

  Dokumenty potwierdzające powołanie rady: Zarządzenie nr 4195/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady ds. Przedsiębiorczości

  Skład rady:

  Więcej informacji na temat Rady ds. Przedsiębiorczości