wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-3°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Budżet 2018 będzie proinwestycyjny i bezpieczny– rozmowa ze skarbnikiem Wrocławia
Marcin Urban, skarbnik Wrocławia prezentuje projekt budżetu miasta na 2018 r. Jarek Ratajczak
Marcin Urban, skarbnik Wrocławia prezentuje projekt budżetu miasta na 2018 r.

O miliardach w miejskiej kasie i wydatkach inwestycjach z Marcinem Urbanem, skarbnikiem Wrocławia, rozmawia Jarek Ratajczak.

Reklama

W czwartek, 23 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu miasta. Jaki on będzie?

Marcin Urban, skarbnik Wrocławia: – Budżet na 2018 r. jest budżetem proinwestycyjnym, prospołecznym i partycypacyjnym, ponieważ zadania realizowane w ramach tych obszarów stanowią niemal 35% wydatków budżetu miasta.

Jeżeli dodamy do tego rekordowo wysokie nakłady na oświatę, które w 2018 wyniosą 1,077 mld zł, to niemal 60% budżetu stanowi realizacja zadań z czterech w/w obszarów.

Pomimo tak znaczących wzrostów po stronie wydatków możemy stwierdzić, że budżet miasta jest budżetem stabilnym, co zapewnia równie wysoki wzrost po stronie dochodów, szczególnie dochodów własnych, które – podobnie jak w latach ubiegłych – stanowią blisko 70%.

Deficyt na rok 2018 zaplanowaliśmy na poziomie 223,5 mln zł. Jego wysokość wynika z wysokich nakładów inwestycyjnych, które w nadchodzącym roku zostały zaplanowane na poziomie 873 mln zł.

Realizacja tak rozbudowanego planu inwestycyjnego możliwa jest dzięki nadwyżce operacyjnej, na co decydujący wpływ mają dochody z PIT, które rosną w odniesieniu do roku 2017 o ponad 100 mln zł.

Ile miasto wyda na spłatę zadłużenia?

– Na spłatę zadłużenia planujemy przeznaczyć łącznie kwotę 314 mln zł. Kwota ta może ulec zwiększeniu w przypadku otrzymania dodatkowego bądź wcześniejszego finansowania ze środków europejskich.

W tym miejscu pragnę przypomnieć, że z kredytów finansujemy wyłącznie inwestycje, tak więc zadłużenie, jakie posiada Wrocław, jest tylko i wyłącznie wypadkową nakładów inwestycyjnych poniesionych w minionych latach, a te Wrocław ma wyższe niż chociażby w Krakowie, Łodzi, Poznaniu czy Gdańsku.

Wydatki związane z bieżąca działalnością miasta finansowane są tylko i wyłącznie z uzyskanych dochodów. Analizując wskaźniki zadłużenia widać, że na tle innych miast możemy się pochwalić stabilną sytuacją finansową. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań to 7,4%, gdy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 11,50%.

O sile miejskiej kasy stanowią mieszkańcy. Im więcej zarabiają, tym więcej ma z tego miasto.

– Podatek PIT, który wpływa do naszego budżetu od wielu lat jest jednym z najstabilniejszych źródeł dochodów miasta. Obecnie stanowi on blisko 30% dochodów.

W roku 2018 dochody z tego tytułu  zaplanowaliśmy na poziomie 1,210 mld zł. W odniesienie do roku 2017 daje to wzrost na poziomie 107 mln zł. To ogromny przyrost. W poprzednich latach było to 60-80 mln zł.

Dlaczego podkreśla Pan, że to budżet proinwestycyjny?

– Na inwestycje w 2018 r. wydamy ponad 870 mln zł, to ponad 240 mln zł więcej niż w 2017 r. Spodziewamy się też znacznie więcej środków z Unii Europejskiej, prawie 250 mln zł (w 2017 r. szacujemy, że będzie to kwota ok. 97 mln zł.).

Warto podkreślić, że 40% zadań inwestycyjnych to zadania współfinansowane z funduszy unijnych. Chcemy więc te środki zewnętrze wykorzystać i dlatego tak mocno inwestujemy.

Do największych inwestycji w nadchodzącym roku możemy zaliczyć: budowę obwodnicy Leśnicy, przebudowę ul. Buforowej, rewitalizację miasta oraz liczne programy inwestycyjne, których łączna wartość wynosi blisko 190 mln zł. Ponadto znacznie większe środki niż w latach minionych przekazaliśmy do dyspozycji Rad Osiedli.

W roku 2018 jest to ponad 21 mln zł. Dla porównania w roku 2017 był to kwota 3 mln zł. Reasumując, wśród dużych miast jedynie większym budżetem inwestycyjnym może pochwalić się Kraków.

Projekt budżetu Wrocławia 2018Infogram

– Stabilne, rosnące dochody pozwalają patrzeć na nadchodzący budżet z optymizmem. Dodatkowo przyrost dochodów bieżących jest większy niż wydatków bieżących, co pozwoliło zaplanować nadwyżkę operacyjna na poziomie 362 mln zł.

Jest to bardzo istotny element budżetu, gdyż decyduje o możliwości obsługi zadłużenia. To właśnie poziom nadwyżki bieżącej determinuje ile środków możemy przeznaczyć na inwestycje.

Najwięcej miasto wydaje na oświatę. W 2018 r. będzie to 1 mld 144 mln zł, drugi w kolejności jest transport, a dalej?

– To prawda, budżet przeznaczony na zadania bieżące z zakresu oświaty jest rekordowo wysoki. W roku 2018 zaplanowaliśmy na ten cel o 38 mln zł więcej niż w roku 2017.

Dodatkowe środki zostały także przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej – tutaj wzrost wynosi 57 mln zł, natomiast nakłady na komunikację zbiorową wzrosły o ponad 12 mln zł.

W nadchodzącym roku więcej przeznaczymy także na remonty i modernizację torowisk - tutaj planowany jest wzrost na poziomie ok. 4 mln zł. Ponadto więcej środków w budżecie miasta przeznaczono na zadania z zakresu kultury, a także gospodarki mieszkaniowej.

Jakich konkretnie inwestycji w 2018 r. mogą się spodziewać wrocławianie?

– Na inwestycje wydamy prawie 240 mln zł więcej niż w roku 2017. Do najważniejszych inwestycji możemy zaliczyć: tramwaj na ul. Hubskiej oraz przez Popowice (te zadania będą realizowane w ramach trzeciego etapu Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego), w decydującą fazę wkroczą prace nad obwodnicą Leśnicy, na którą w nadchodzącym roku wydamy 81 mln zł.

W dalszym ciągu będziemy realizować szeroko pojęty program rewitalizacji miasta, na który planujemy przeznaczyć 51 mln zł, a także program budowy i przebudowy szkół i przedszkoli (41 mln zł). Wśród nowych zadań inwestycyjnych rozpoczniemy realizacje nowej wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia.

To tylko cześć szerokiego programu inwestycyjnego ujętego w budżecie na rok 2018.

Jakie są nowości w przyszłorocznym budżecie?

– Mamy o ponad 60 mln zł więcej na obszar społeczny. Ponadto 21,3 mln zł (w 2017 r. to 3 mln zł) planujemy przeznaczyć na projekty związane z radami osiedli. Umożliwi to realizację wielu  drobnych potrzebnych mieszkańcom zadań,.

Na co będzie mniej pieniędzy?

– Zmniejszamy finansowanie dla spółek miejskich i przeznaczamy 5 mln zł na program KAWKA III, czyli program wymiany pieców. W sumie na Program KAWKA w roku 2018 przeznaczymy łącznie 10 mln zł. A dodatkowe 10 mln zł, poszukamy m.in. w funduszach unijnych.

Chcielibyśmy do wymiany pieców dopłacać i składamy deklarację, że wszystkie wnioski, które trafią do miasta, będziemy starali się rozpatrzyć pozytywnie. Jeżeli będzie taka możliwość środki przeznaczone na ten cel będą zwiększane w trakcie roku.

Budżet 2018

 • zwiększenie budżetu inwestycyjnego o 237 mln zł (o 37%)
 • wzrost wydatków bieżących na oświatę o 38 mln zł
 • wzrost wydatków bieżących na pomoc społeczną o 57 mln zł, w tym na Program 500+ o 28 mln zł
 • wzrost wydatków na remonty i modernizacje torowisk o 3,7 mln zł (w roku 2017: 16,7 mln zł, w roku 2018: 20,5 mln zł)
 • wzrost wydatków na komunikację zbiorową o 12 mln zł
 • zmniejszenie finansowania spółek miejskich i przeznaczenie 5 mln zł na program likwidacji niskiej emisji etap II
 • zwiększenie środków na Program Inicjatyw Rad Osiedli o 18 mln zł (łączna kwota programu w 2018 r. to 21,3 mln zł)

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl