wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 8°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Pożyczki i leasing w ramach tarczy antykryzysowej

Jarek Ratajczak,
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Leasing operacyjny, preferencyjne pożyczki, wszystko niskooprocentowane z długim okresem spłaty – na to mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA.

Prezentowane propozycje mają charakter pomocy zwrotnej, a ich warunki dopasowane są do indywidualnych okoliczności i profilu ryzyka każdego zainteresowanego przedsiębiorcy.

ARP SA
ARP SA

Oni mogą skorzystać z pomocy

 • Podmioty gospodarcze – które za ostatni rok obrotowy osiągnęły min. 4 mln przechodów ze sprzedaży za rok 2019  i prowadzą pełną księgowość,
 • klient nie będący dużym przedsiębiorstwem, prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy, który za ostatni rok obrotowy odnotował zysk netto i dodatnią EBITDA
 • przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży spadły w wyniku epidemii COVID-19, co najmniej 25 % za dany miesiąc 2020 roku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub o 15 % porównując dwa miesiące roku 2020 od dwóch, odpowiednich miesięcy 2019.
ARP SA
ARP SA

Produkty

 • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
 • Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP,
 • Leasing operacyjny z karencją w spłacie dla Klientów MŚP,
 • Leasing operacyjny „maszyneria” bez wpłaty własnej lub karencją w spłacie dla Klientów MŚP, na zakup maszyn i urządzeń.
ARP SA
ARP SA

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

 • Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.
 • Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł,
 • Okres finansowania do 6 lat,
 • Wydłużony okres karencji do 15 miesięcy,
 • Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż zaimplementowanych w Parametryzatorze pożyczkowym),
 • Prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki,
 • Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach,
 • Zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z warunkami ARP (minimum 120% wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.
ARP SA
ARP SA

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

 • Pożyczka przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń w kwocie netto w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności
 • Kwota pożyczki: bez limitu
 • Okres finansowania do 2 lat,
 • Wydłużony okres karencji do 12 miesięcy,
 • Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż zaimplementowanych w Parametryzatorze pożyczkowym),
 • Prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki,
 • Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach,
 • Zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z warunkami ARP (minimum 120% wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.
ARP SA
ARP SA

Leasing operacyjny z karencją w spłacie dla Klientów MŚP

 • Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych
 • Waluta PL
 • Wiek pojazdu i/lub naczepy nie starszy niż 3 lata
 • Samochód ciężarowy / autokar
 • Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta
 • Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją)
 • Wydłużony okres karencji w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu
 • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%
 • Opłaty manipulacyjne 0%
 • Ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat
 • Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy
ARP SA
ARP SA

Leasing operacyjny „maszyneria” bez wpłaty własnej lub karencją w spłacie dla Klientów MŚP, na zakup maszyn i urządzeń

 • Leasing operacyjny (w tym zwrotny) dla zapewnienia płynności
 • Waluta PLN
 • Maszyny i urządzenia od polskich dostawców lub od autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce renomowanych dostawców zagranicznych
 • Kwota leasingu dla Klienta ustalana indywidualnie
 • Według wyboru Klienta: brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) lub do 12 miesięcy karencji w spłacie pierwszej raty leasingowej przy min. 10% czynszu inicjalnym (długość okresu karencji zależna od wyniku analizy leasingowej)
 • Okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją)
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu
 • Opłaty manipulacyjne 0%
 • Wartość wykupu 1%
 • Ubezpieczenie w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat
 • Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC; inne w przypadku zidentyfikowanych potrzeb dodatkowego zabezpieczenia transakcji - do uzgodnienia z Klientem
ARP SA
ARP SA

Dokumenty składane do wniosku

 1. Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019, (wraz z opinią biegłego rewidenta – jeśli wymagana) oraz bieżące wyniki finansowe;
 2. Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach ).
 3. Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego epidemią koronawirusa; wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności;
 4. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).
 5. Zaświadczenia i opinie: ZUS, US, instytucje finansowe, ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie

Procedura pożyczkowa przeprowadzona w oparciu o uproszczony wniosek pożyczkowy składany poprzez moduł na stronie ARP SA: https://www.arp-tarcza.pl/

*) Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Szczegółowe informacje 

Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl