wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 16°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Prezentujemy kilkanaście atrakcyjnych mieszkań komunalnych, które gmina Wrocław chce sprzedać. Oferta będzie aktualizowana. Przedstawiamy zasady, na których można je kupić.

Reklama

Szczegóły oferty, kliknij w ikonę - niebieska (mieszkania).

Zasady sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych gminy Wrocław

Jak znaleźć ofertę?

Pierwszy krok to znalezienie interesującej nas nieruchomości. Najszybciej możemy znaleźć ją w internecie, na stronie Giełdy Nieruchomości, którą prowadzi Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości.

Sprzedaż w trybie przetargowym

Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych odbywa się w trybie przetargowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Gmina Wrocław sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na stronie BIP: Przetargi, oferty miasta/Informacja o wykazach nieruchomości. Następnie - jednak nie wcześniej niż po upływie wymaganych ustawowo terminów - gmina podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz zamieszczone na stronie BIP.

Zasady sprzedaży lokali w trybie przetargowym:

 • przetargi na lokale mieszkalne i użytkowe odbywają się najczęściej w formie przetargu ustnego (licytacji);
 • przetargi są jawne – każdy może przyjść i zobaczyć jak wygląda licytacja; przetargi odbywają się w sali 215, pl. Nowy Targ 1-8, prawie w każdy dzień roboczy o godz. 10.00;
 • osoby, które są zainteresowane zakupem lokalu w przetargu, powinny dokładnie przeczytać ogłoszenie o przetargu dotyczące konkretnego lokalu – ogłoszenia są dostępne w Giełdzie Nieruchomości a także na stronach BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 • w ogłoszeniu podane są m.in. warunki nabycia i uczestnictwa w przetargu, data wpłaty wadium i jego wysokość, data przetargu, cena, wysokość postąpienia, itp.
 • ogłoszenie zawiera także informację o terminach oglądania lokalu lub numery telefonów do osób, które umożliwiają oglądanie;

Dodatkowych informacji o lokalach udzielają pracownicy Biura Sprzedaży Lokali:

 • tel. 71 777 77 59 - Beata Modzel
 • tel. 71 777 77 66 - Iwona Kurnicka
 • tel. 71 777 78 05 - Bożena Jokiel
 • tel. 71 777 79 89 - Teresa Lewandowska

tel. 71 777 88 92 - Dominik Musiał

Jak uczestniczyć w przetargu?

Aby uczestniczyć w przetargu należy wpłacić wadium (w wysokości podanej w ogłoszeniu), uwaga: datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Konto do wpłat wadium na przetarg: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655.

 • uczestnik przetargu powinien posiadać przy sobie potwierdzenie wpłaty wadium i dokument tożsamości;
 • przed otwarciem przetargu komisja sprawdza dokumenty tożsamości oraz dowód wpłaty wadium i wydaje numerek do licytacji;
 • uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki - mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (przykład: jeśli cena wywoławcza lokalu wynosi: 100 tys. zł, a postąpienie 2 tys. zł, to w przypadku braku innych chętnych cena nabycia lokalu wyniesie 102 tys. zł.);
 • wadium zaliczane jest na poczet ceny sprzedaży, pozostałym licytantom wadium jest zwracane nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 • komisja sporządza protokół, którego 1 egzemplarz otrzymuje osoba wygrywająca przetarg; protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego;
 • nabywca ponosi opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wybiera notariusza;
 • nabywca nieruchomości zakupionej w przetargu od gminy nie płaci podatku PCC;
 • uczestnicy przetargu mają prawo wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzaniem przetargu.

 Źródło: Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości UM Wrocławia

 Interesują Cię lokale użytkowe  na sprzedaż? Sprawdź ofertę.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl