wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

21°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 21:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Pospiesz się z wykupem mieszkania komunalnego. Ulgi tylko do końca 2021 r.
Pospiesz się z wykupem mieszkania komunalnego. Ulgi tylko do końca 2021 r. UM Wrocławia

Na sesji Rady Miejskiej 21 listopada br. radni przyjęli uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025”. Program określa m.in. plany sprzedaży mieszkań oraz zasady polityki czynszowej, podano także informacje dotyczące liczby gminnych budynków i lokali, ich stan techniczny, plan remontów i przewidywane nakłady finansowe.

Reklama

Wnioski o bonifikatę na mieszkania tylko do końca 2021 r.

We Wrocławiu sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemcy odbywa się w drodze bezprzetargowej z 90-proc. bonifikatą. Można też wykupić mieszkanie taniej, gdy – w wyniku sprzedaży – gmina przestaje być właścicielem lokali mieszkalnych w całym budynku.

Przykład: w budynku jest 10 lokali, 7 z nich jest wykupionych; jeśli 3 pozostałe zostaną wykupione w jednym czasie, to gmina sprzeda najemcom każde z nich z 98-proc. bonifikatą, czyli za 2 procent wartości. Zgodnie z przyjętą w listopadzie br. uchwałą, mieszkańcy będą mogli skorzystać z ulgi tylko do końca 2021 r. Do tego terminu należy złożyć wniosek, transakcje będą realizowane przez kolejne lata.

– Dzisiaj umowa, która wiąże mieszkańca i gminę, ma określoną wartość materialną. Bonifikata przy wykupie powoduje, że nabywając mieszkanie, lokator zyskuje kilkaset tysięcy złotych. Te pieniądze to 90 lub 98 proc. wartości lokalu, przekazane w formie bonifikaty od ceny rynkowej. To powoduje, że mieszkanie komunalne jest w istocie towarem. Takie podejście przechodzi właśnie do historii. Duża część mieszkańców Wrocławia bierze kredyt na mieszkanie i ciężko pracuje, by go spłacić.

Dlatego sytuacja, w której gminni najemcy mogą wykupić mieszkanie na własność za 2 procent jego wartości, budzi określone wątpliwości. Między innymi z tego powodu ten przywilej jest obecnie wygaszany. Chcemy, by gmina sprzedawała mieszkania komunalne w przetargach – mówi Sebastian Lorenc, wiceprezydent Wrocławia.

Sebastian Lorenc, źródło: UM Wrocławia

Łatwiej będzie zamienić mieszkanie

– Rada Miejska przyjęła rozwiązanie przejściowe, które zakłada możliwość złożenia wniosku o wykup mieszkania z bonifikatą do końca 2021 roku. Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły do tej pory skorzystać z tego przywileju – choćby z powodu wynajmowania mieszkania w kamienicy będącej w 100 procentach własnością miasta – mamy rozwiązanie w postaci uproszczonej procedury zamiany lokalu – dodaje Sebastian Lorenc.

Gmina nie będzie sprzedawać mieszkań w budynkach znajdujących się na terenach o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowe, przeznaczonych do kapitalnego remontu lub wyburzenia.

Na wykupienie mieszkania nie mogą też liczyć mieszkający w budynkach wyremontowanych lub wybudowanych po 1998 roku.

Mieszkanie komunalne powinno być usługą

Gmina chce, by mieszkanie komunalne było dla tych, którzy dziś są w gorszej sytuacji finansowej i nie stać ich na wynajem rynkowy lub kredyt. Jednak gdy ich zarobki wzrosną, to powinni zwolnić takie mieszkanie.

– Znowelizowane prawo lokatorskie daje już możliwość weryfikacji umów najmu pod kątem dochodów najemcy. Jeśli dodamy do tego brak możliwości kupna z bonifikatą wynajmowanego mieszkania to z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć, iż zwiększy się rotacja lokatorów. Gmina będzie zatem w stanie zaproponować większą liczbę mieszkań do wynajęcia w obecnie posiadanym zasobie – dodaje wiceprezydent.

Gmina ma możliwość co 2,5 roku weryfikacji dochodów najemcy i będzie z tego prawa korzystać.

– Jeżeli ktoś będzie miał za wysokie dochody, to znacznie podniesiemy stawkę czynszu. Wtedy okaże się, że za mieszkanie gminne trzeba zapłacić tyle, ile wynoszą czynsze na rynku prywatnym. Jestem przekonany, że w takiej sytuacji niektórzy najemcy będą rezygnować z lokali komunalnych. Efekt: będzie ich więcej i skrócą się kolejki na przydział, a nam właśnie o to chodzi – zaznacza Sebastian Lorenc.

System podwyżek i zniżek czynszu

Jaki czynsz w najbliższych latach będą płacić mieszkańcy lokali komunalnych zależy trochę od nich samych.

Zasada jest taka: ci, którzy wymienią źródło ciepła, zapłacą mniej. Lokator może liczyć nawet na 20 tysięcy złotych na likwidację pieca wraz z wymianą okien oraz zwolnienie z czynszu w mieszkaniach komunalnych, których najemcy sami zlikwidują piec, to znaczy nie zrobią tego miejscy zarządcy (Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocławskie Mieszkania).

– Mieszkańcy będą mogli w ten sposób zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zwolnienie z czynszu będzie obowiązywać do końca 2022 roku (maksymalnie na 24 miesiące), a pięćdziesięcioprocentowa ulga do końca 2025 roku – zaznacza Sebastian Lorenc.

Jeżeli ktoś nie będzie chciał wymienić źródła ciepła i nadal korzystać z pieca węglowego, to od 1 stycznia 2023 r. za czynsz zapłaci więcej o 18 proc.

– Nikogo nie zostawimy bez pomocy. W 2020 roku planujemy uruchomienie punktów informacyjnych w urzędzie i mobilnych na osiedlach. Jeśli najemca będzie chciał wymienić piec, to powiemy, co trzeba zrobić, doradzimy jak, pomożemy wypełnić wnioski – wylicza wiceprezydent.

Wrocław bez smogu

Do końca 2024 roku miasto przeznaczy 330 mln złotych na działania związane z likwidacją pieców. 

Czytaj więcej: Wrocław bez smogu

Nowa Kawka plus  Termo Kawka i Kawka Plus – czyli nawet do 20 tys. zł dopłaty Bez czynszu w lokalach komunalnych – nawet 15  tys. zł oszczędności
Dopłaty do rachunków  Bez kopciuchów w 100% zasobie komunalnym do 2024 roku Doradcy Energetyczni 
Czyste Powietrze Kampania społeczna, kolegia antysmogowe i Ekopatrole Pozostałe działania antysmogowe

Jak kupić od gminy: działkę budowlaną, mieszkanie, lokal użytkowy

Wrocław ma przygotowane do sprzedaży nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane) oraz lokale mieszkalne i użytkowe. To jedna z największych w Polsce ofert nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, która odbywa się w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Ile gmina ma mieszkań?

Zasób mieszkaniowy gminy według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosi 34 805 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 700 049,26 mkw., w tym:

  • 13 287 lokali mieszkalnych w 1281 budynkach, będących w 100% własnością gminy;
  • 21 518 lokali mieszkalnych w 3867 budynkach wspólnotowych.

Wykres 1 – Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy na 31 grudnia 2018 r.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. gmina dysponuje wyodrębnionymi z zasobu 1600 lokalami socjalnymi oraz 60 tymczasowymi pomieszczeniami.

Wielkość mieszkaniowego zasobu gminy w poszczególnych obszarach miasta przedstawia poniższy wykres:

Wykres: wielkość mieszkaniowego zasobu gminy w poszczególnych obszarach miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Przyjmuje się następującą prognozę wielkości mieszkaniowego zasobu gminy w kolejnych latach:

Wykres: prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2019-2025.

Prognozowana zmiana wielkości zasobu mieszkaniowego zakłada spadek liczby mieszkań, wynikający zarówno z intensyfikacji sprzedaży lokali mieszkalnych, jak i wykwaterowań z budynków z uwagi np. na ich rozbiórkę.

W zależności od możliwości finansowych gminy podejmowane będą działania, zmierzające do pozyskiwania lokali mieszkalnych poprzez remont lub rewitalizację istniejącego lub pozyskanego zasobu oraz budowę nowych budynków mieszkalnych.

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego

Średni wiek budynków będących w 100% własnością gminy wynosi ok. 100 lat, a średni stopień zużycia tych budynków wynosi 44,26 %.

Z ogólnej liczby 1281 budynków będących w 100% własnością gminy i wybudowanych po 2000 roku jest tylko 104. Zdecydowana większość budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego powstała przed II wojną światową.

Z ogólnej liczby 34 805 (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) lokali mieszkalnych zasobu gminnego, 9071 lokali jest podłączonych do sieci miejskiej centralnego ogrzewania, 7001 lokali korzysta z ciepłej wody z sieci miejskiej, 30 406 lokali posiada gaz sieciowy, 1211 budynków, będących w 100% własnością gminy podłączonych jest do kanalizacji.

Średni stopień zużycia budynków według stanu na 31 grudnia 2018 r. określa poniższa tabela:

W latach 2020-2025 stosownie do możliwości finansowych, prowadzone będą remonty, modernizacje budynków mieszkalnych 100% gminnych w celu polepszenia ich stanu technicznego oraz warunków mieszkaniowych lokatorów, w tym dążenia do likwidacji toalet usytuowanych poza budynkami.

Priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów będzie usuwanie stanów awaryjnych zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców oraz konstrukcji technicznej budynków, zmiana sposobu ogrzewania opartego na paliwach stałych w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i poprawy efektywności energetycznej, a w dalszej kolejności podejmowane będą działania podnoszące standard zamieszkiwania. Ponadto gmina stosownie do posiadanych udziałów partycypuje w remontach i modernizacjach budynków, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Plan remontów i modernizacji

Zdecydowana większość budynków stanowiących własność gminy wymaga remontów ze względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Wspomniany zasób wymaga wykonywania robót odpowiednich do stopnia zużycia, wartości historycznej i zabytkowej, a także przewidywanego okresu eksploatacji. Prace służące poprawie stanu technicznego zasobu realizowane są stosownie do możliwości finansowych gminy, które w pełni nie pokrywają istniejących w tym zakresie potrzeb.

Wydatki planowane na remonty i inwestycje w latach 2020-2025 wg obowiązującego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wrocław przedstawione zostały w poniższym wykresie:

Planowane wydatki na remonty i inwestycje na lata 2020-2025

Planowana sprzedaż lokali

Prognozowana sprzedaż mieszkań w latach 2020-2025:

Realizowany będzie proces wycofywania udziałów gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w szczególności w przypadkach, gdy w nieruchomościach udział gminy jest mniejszy niż 50%.

Gmina korzystać będzie z możliwości wynikających z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, poprzez złożenie najemcy oferty nabycia lokalu i prawa wypowiedzenia umowy najmu w przypadku nieprzyjęcia oferty z zastrzeżeniem, że najemcy zaoferowany zostanie inny lokal zamienny.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl