wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 8°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dotacje z Unii Europejskiej

Redakcja www.wroclaw.pl,
Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw może mieć formę bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów finansowych zwrotnych. Shutterstock
Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw może mieć formę bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów finansowych zwrotnych.

Unia Europejska dysponuje budżetem, z którego finansowane są działania mające zmniejszyć różnice pomiędzy państwami członkowskimi i ich regionami. Gros środków przeznaczanych jest na walkę z bezrobociem oraz rozwój przedsiębiorstw.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Wspierane są działania na rzecz rynku pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości, m.in. doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje lub umożliwiające przekwalifikowanie się, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe, coaching i mentoring (usługi rozwojowe) oraz różne formy finasowania.

Dofinansowanie przedsiębiorstw

Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw może mieć formę bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów finansowych zwrotnych, udzielanych przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, na warunkach korzystniejszych niż oferta komercyjna.

Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się bezzwrotne dotacje – na rozpoczęcie działalności gospodarczej (bezzwrotne dotacje) oraz na rozwój i wsparcie już istniejących firm.

Dotacje dla funkcjonujących firm udzielane są na konkretne działania promowane przez Unię Europejską i mają charakter konkursowy. Konkursy organizowane są w ramach programów ogólnokrajowych i regionalnych, różniących się między sobą.

Wnioski o dotacje

Wnioski o dotacje składa się po ogłoszeniu naborów wniosków. Ogłoszenia widoczne na Portalu Funduszy Europejskich można wyszukiwać wg. województwa, programu, tematyki dofinansowania i terminu. Terminy ogłoszenia kolejnych naborów można sprawdzić z wyprzedzeniem w Harmonogramie naborów wniosków.

Szczegóły i warunki uczestnictwa w naborach dolnośląskich dostępne są na stronach organizatorów www.dip.dolnyslask.pl, www.dwup.pl oraz www.rpo.dolnyslask.pl

W razie wątpliwości można skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w swoim rejonie.

WAŻNE: Wsparcie przedsiębiorców w obliczu epidemii koronawirusa widoczne są na Fundusze a koronawirus.

Czytaj także: Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl