wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

12°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna

Wyszukiwarka

Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Przedsiębiorca
 4. Finansowanie działalności
 5. Bezzwrotne dotacje
Poszukiwaną formą dofinansowania są bezzwrotne dotacje. Można je otrzymać rozpoczynając działalność gospodarczą oraz 
rozwijając firmę. Pexels
Poszukiwaną formą dofinansowania są bezzwrotne dotacje. Można je otrzymać rozpoczynając działalność gospodarczą oraz rozwijając firmę.

Najbardziej poszukiwaną formą dofinansowania są bezzwrotne dotacje. Dotację można otrzymać na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firmy już istniejącej. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy oraz funduszy UE.

Reklama

Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Bezzwrotna dotacja na start jest jednorazowym wsparciem dla osób bezrobotnych, które chcą uruchomić własną działalność gospodarczą. Maksymalna kwota dotacji wynosi 30.146,88 złotych, jednak przyznawane lokalnie wsparcie może być różne. We Wrocławiu wynosi ona nie więcej niż 25 000 zł.

O dotację mogą ubiegać się osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. WAŻNE: przed złożeniem wniosku o dotację nie należy rejestrować działalności gospodarczej.

Wniosek o dotację składa się w PUP we Wrocławiu. Pieniądze z dotacji muszą być wydane zgodnie z planem określonym we wniosku, co trzeba udokumentować dowodami zakupu, fakturami lub rachunkami. Trzeba też złożyć deklarację prowadzenia działalności nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy. Jeśli nie spełni się tego warunku, albo wyda pieniądze niezgodnie z umową, trzeba będzie zwrócić dotację wraz z odsetkami.

Refundacja kosztów

Po 6 miesiącach prowadzenia nowoutworzonej działalności gospodarczej można się starać o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota tego dofinansowania wynosi tyle samo, co dotacji na start – 25000 zł.

Aktualne informacje w sprawie terminów naboru wniosków można uzyskać przy ul. Glinianej 20-22, w budynku A, III piętro, p. 302, 303, 304, 316 lub pod numerami telefonów:

 • 71 77 01 623
 • 71 77 01 612
 • 71 77 01 625
 • 71 77 01 639
 • 71 77 01 654
 • 71 77 01 728 do 735 

Inne dofinansowania

Osoba z niepełnosprawnością, zarejestrowana jako bezrobotna lub pozostająca bez pracy, może również otrzymać jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PFRON. Przyznaje je Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu. Dotacja nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia, jeśli zadeklaruje się prowadzenie działalności gospodarczej przez 24 miesiące lub 6-krotności, w przypadku deklaracji 12-miesięcznej.

Pula środków z PFRON dla niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w 2020 wynosi 46 000,00 zł i została już wyczerpana. Dostępne są jeszcze dotacje na doposażenie i organizację stanowiska pracy.

Więcej informacji: tel. 71 7701745, 71 7701744

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl