wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza:

brak danych z GIOŚ

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Koncern 3M pomaga Ukraińcom
Od lewej: Mariusz Wawer, dyrektor ds. relacji rządowych 3M Region Europy Wschodniej, Dominika Kawala, dyrektor 3M Superhub Wrocław; Małgorzata Golatowska,
dyrektor ds. komunikacji 3M; Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia; Monika Kaczkowska, dyrektor CKU; Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocławia, Bogumiła Mandat, dyrektorka XV LO, Magdalena Okulowska, prezes ARAW
Tomasz Hołod, www.wroclaw.pl
Od lewej: Mariusz Wawer, dyrektor ds. relacji rządowych 3M Region Europy Wschodniej, Dominika Kawala, dyrektor 3M Superhub Wrocław; Małgorzata Golatowska, dyrektor ds. komunikacji 3M; Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia; Monika Kaczkowska, dyrektor CKU; Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocławia, Bogumiła Mandat, dyrektorka XV LO, Magdalena Okulowska, prezes ARAW

Firma 3M poprzez Fundację Global Giving przekazała Miastu Wrocław 150 tys. dolarów na naukę języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy się tutaj osiedlają. Środki te wesprą Centrum Kształcenia Ustawicznego, które organizuje kursy dla dorosłych, a także powstałe oddziały dla uczniów w Liceum Ogólnokształcącym nr XV.

Reklama

Dzięki środkom przekazanym przez 3M, w Centrum Kształcenia Ustawicznego będą prowadzone zajęcia dla dorosłych, co pozwoli im na ich szybszą integrację oraz przystosowanie się do rynku pracy. Dodatkowo darowizna ta pozwoli na sfinansowanie działalności świetlic dla dzieci uchodźców. Z kolei w XV L.O. uchodźcy będą mogli liczyć na kursy języka polskiego, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz doradztwo zawodowe. Zakupione zostaną także niezbędne materiały dydaktyczne.

Pomoc dla Ukrainy od początku opiera się na wielu płaszczyznach. To wspólne działania samorządów, organizacji pozarządowych i właśnie prywatnego sektora. Cieszy mnie, że w tym trudnym momencie, razem bierzemy odpowiedzialność za losy innych. Integracja i niezależność jest dla naszych ukraińskich przyjaciół niezwykle istotna. Niezależnie od tego, jak długo pozostaną w naszym mieście. Bardzo dziękuję firmie 3M za tę inicjatywę.
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Firma 3M postanowiła wesprzeć działania pomocowe prowadzone właśnie we Wrocławiu. To tu funkcjonuje Superhub – jedno z pięciu największych centrów produkcyjnych 3M na świecie.

Cieszymy się, że dzięki współpracy z Miastem Wrocław możemy po raz kolejny zrealizować długofalowy program, który odpowiada na realne potrzeby naszego otoczenia. 3M przekazało ponad 2 mln dolarów na pomoc Ukrainie, w tym darowizny produktów medycznych. Nasi pracownicy aktywnie włączają się w pomoc na rzecz tego kraju, w tym również kolegów z 3M na Ukrainie. Staramy się błyskawicznie reagować na ich potrzeby. Nadszedł moment na działania pomagające w aktywizacji zawodowej nowych mieszkańców, a te możliwe są dzięki zaufanym partnerom.
Radosław Kaskiewicz, prezes i dyrektor zarządzający 3M East Europe Region

W porozumieniu z Departamentem Edukacji i Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz XV L.O. określono zakres szkoleń. Zajęcia z języka polskiego będą prowadzone dla dorosłych, dzięki czemu łatwiej będzie im np. podjąć pracę.

W ramach grantu otrzymanego od firmy 3M planujemy do końca tego roku uruchomić 35 grup języka polskiego dla uchodźców. Ponadto będziemy kontynuować działalność utworzonej u nas świetlicy dla ukraińskich dzieci, których rodzice będą uczestniczyć w kursach lub oczekiwać na wydanie numeru PESEL w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Zakładamy, że naukę języka polskiego rozpocznie ok. 1000 uchodźców.
Monika Kaczkowska, dyrektorka Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu

Wsparcie dla ukraińskich uczniów

Z nauki języka polskiego w ramach grantu 3M skorzystają także ukraińscy uczniowie. W XV L.O.  już od września 2021 r. w 15 oddziałach przygotowawczych uczy się młodzież z różnych krajów, w większości pochodzenia ukraińskiego. Od 24 lutego 2022 r. przyjęto dodatkowo 120 uczniów z Ukrainy. Cała społeczność szkolna integruje się, tworząc międzykulturową przestrzeń do nauki i rozwoju.

Dzięki przekazanym środkom zostaną sfinansowane kursy języka polskiego dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat. Uczniom, którzy rozpoczną naukę w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych od września 2022 r. zaproponujemy intensywny kurs wakacyjny, by mogli się przygotować do podejmowania wyzwań w nowym roku szkolnym. Wszyscy uczestnicy zajęć będą mieli możliwość skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy z zakresu trudności szkolnych, treningu biofeedback Oculus oraz zajęć doradztwa zawodowego. Zostaną także zakupione niezbędne materiały dydaktyczne. Jesteśmy otwarci na potrzeby i przyjmiemy każdego ucznia chętnego do nauki.
Bogumiła Mandat, dyrektor XV L.O. we Wrocławiu

Zajęcia będą się odbywały w grupach do 15 osób nie tylko w szkole, ale także w różnych ciekawych miejscach Wrocławia. Planowane są kursy na poziomie A1, które będą się odbywać od kwietnia do grudnia 2022 r. dla ok. 150 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy przybyli lub przybędą do Wrocławia.

W projekcie aktywnie uczestniczyła Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która jako odbiorca grantu 3M poprzez Fundację Global Giving sfinalizowała umowę z Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz XV LO.

To już kolejny projekt zrealizowany przez ARAW i 3M w podobnej formule. Dziękujemy za współpracę wszystkim zaangażowanym podmiotom. Integracja i szybkie zbudowanie pewności siebie w nowych warunkach dla obywateli Ukrainy, uciekających przed wojną, jest kluczowe.
Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Aktywna pomoc od początku wojny

Do końca marca blisko 3 tys. pracowników 3M przekazało ponad 436 tys. dolarów przez stronę Funduszu Pomocy Kryzysowej na Ukrainie. Koncern zadeklarował podwojenie kwoty ofiarowanej przez pracowników, dzięki czemu ponad 872 tys. dolarów zostało przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb ofiar inwazji na Ukrainę. Dzięki temu otrzymali oni żywność i schronienie, a także dostęp do edukacji i wsparcie psychologiczne.

Firma 3M przeznaczyła także dodatkowe 2 mln dolarów z programu 3Mgives na bezpośrednie wsparcie działań pomocowych dla ludności Ukrainy. Te środki będą przeznaczone na pomoc finansową dla organizacji pożytku publicznego, które aktywnie zaspokajają potrzeby Ukrainy. Z kolei grupy biznesowe 3M przekazują – za pośrednictwem organizacji humanitarnych – materiały medyczne dla lekarzy i innych pracowników pomagających potrzebującym. Są to m.in. nowoczesne systemy do leczenia ran dla chirurgów w szpitalach w Kijowie, w tym materiały opatrunkowe, ochronniki słuchu dla dzieci i prawie 400 tys. masek przeciwpyłowych.

Pracownicy 3M wspierają swoich kolegów

Również polscy pracownicy 3M na wiele sposobów zaangażowali się w pomoc dla uchodźców. Przekazują nie tylko wsparcie finansowe i rzeczowe, ale też pomagają w transporcie czy przyjmują uchodźców we własnych domach.

Gościmy nasze koleżanki z 3M w Ukrainie, a także rodziny naszych kolegów, którzy nie opuścili swojego kraju. Obecnie jest to grupa 48 osób. Stworzyliśmy „strefy przyjaciół” dla każdej rodziny, aby nasi goście na co dzień czuli wsparcie wolontariuszy.
Ewa Jaxa-Jankowska z 3M, specjalistka ds. CSR

W różnych lokalizacjach 3M w Polsce prowadzone są zbiórki m.in. materiałów higienicznych, leków oraz żywności. We Wrocławiu 3M działa w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Transporty z darami wyjeżdżają z 3M do punktu pomocowego CK Czasoprzestrzeń.

Koncern 3M sfinansował także zakup ubrań dla grupy młodych piłkarzy z Kijowa, którzy w lutym przyjechali do Wrocławia na turniej piłkarski, a wojna zatrzymała ich w Polsce na dłużej.

Oprócz realizacji konkretnych działań, mamy też systemowe rozwiązania wspierające pomocową aktywność pracowników. Wolontariusze mogą skorzystać z dodatkowego dnia urlopu na ten cel, a naszym pracownikom z Ukrainy zapewniamy bezpłatne wsparcie psychologiczne w ich języku.
Małgorzata Golatowska, Brand and Communication Leader, 3M East Europe Region

3M okazuje wsparcie również w symboliczny sposób – w obu wrocławskich lokalizacjach firmy na masztach – obok flag Polski i flag z logo 3M – powiewają flagi Ukrainy.

To już 30 lat 3M w Polsce

3M Poland Sp. z o.o. jest firmą technologiczno-produkcyjną będącą oddziałem międzynarodowego koncernu 3M. Przedsiębiorstwo działa na polskim rynku od prawie 30 lat. Zainwestowało tu ponad 650 mln dolarów. Wykorzystując naukę i działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tworzy innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość życia ludzi na całym świecie.

3M posiada obecnie 4 ośrodki produkcyjne w naszym kraju: dwa we Wrocławiu, w Janinowie k. Grodziska Mazowieckiego oraz w Rabce, które zatrudniają ponad 4,5 tys. pracowników. Centrala firmy mieści się w Kajetanach k. Warszawy.

Od 2013 r. we Wrocławiu działa Centrum Innowacji 3M. To przestrzeń, w której firma prezentuje nowe technologie i rozwiązania. Z kolei od 2016 roku w stolicy Dolnego Śląska funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych 3M na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Natomiast we wrześniu 2017 r. otwarto tu Centrum Szkoleniowe 3M. Koncern oferuje około 12 tys. produktów w ramach 4 grup biznesowych: Bezpieczeństwo i przemysł, Transport i elektronika, Ochrona zdrowia oraz Produkty konsumenckie.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl