Program poprawy opieki zdrowotnej "Zdrowa matka i dziecko"

W ramach programu powstały Wrocławskie Szkoły Rodzenia oraz Ośrodki Edukacyjno-Informacyjne - dla rodziców planujących potmostwo i rodziców dzieci od okresu noworodkowego do lat 14. Celem programu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej nad kobietą, matką, dzieckiem i rodziną.

 

Wrocławskie Szkoły Rodzenia

Celem programu jest przygotowanie kobiet do naturalnego porodu, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym w okresie ciąży i połogu oraz opieka nad noworodkiem i niemowlęciem.

Program realizowany jest w czterech szkołach rodzenia znajdujących się przy wrocławskich szpitalach. Zajęcia edukacji zdrowotnej oraz ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne prowadzą doświadczone położne i rehabilitanci wg opracowanych standardów edukacji przedporodowej dla kobiet. 

Miejsca realizacji:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Adres: ul. Borowska 213

Kontakt: 730 307 387, e-mail: aszk@aszk.wroc.pl

Strona: http://www.usk.wroc.pl/

Zakres: edukacja zdrowotna, ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne

Dodatkowe informacje: od poniedziałku do piątku 07.30-18.00

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Adres: ul. Warszawska 2

Kontakt: 71 377 41 44, e-mail: szpital@falkiewicza.internetdsl.pl

Strona: www.falkiewicza.internetdsl.pl

Zakres: edukacja zdrowotna, ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne

Dodatkowe informacje: od poniedziałku do piątku 08.00-14.30

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Adres: ul. T. Chałubińskiego 3

Kontakt: 71 784 23 88, e-mail: info@spsk1.com.pl

Strona: www.spsk1.com.pl

Zakres: edukacja zdrowotna, ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne

Dodatkowe informacje o programie: od poniedziałku do piątku 08.00-12.00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Adres: ul. Kamińskiego 73

Kontakt: 71 327 01 75,  e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Strona: www.wssk.wroc.pl

Zakres: edukacja zdrowotna, ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne

Dodatkowe informacje: od poniedziałku do piątku 08.00-17.00

 

Dodatkowe informacje o programie:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 4

numer telefonu: 71 777 79 61

dni i godziny informacji: od poniedziałku do piątku 8.00-15.45

Ośrodki informacyjno-edukacyjne dla rodziców

Edukacja zdrowotna i poradnictwo specjalistyczne prowadzone są przez położne, ginekologa, pediatrę, pielęgniarki, dietetyka i psychologa. Działania skierowane są do:

-  rodziców planujących potomstwo;

-  rodziców dzieci od okresu noworodkowego do lat 14. 

Zakres tematyczny zajęć m.in. higiena ciąży, odżywianie, aktywność fizyczna, wypoczynek, nawiązanie i utrzymanie dialogu z dzieckiem nienarodzonym, przygotowanie do porodu i opieki nad dzieckiem.

Miejsca realizacji

Przychodnia Stare Miasto

Adres: pl. Dominikański 6

Kontakt: 71/3699023

Strona:www.spzoz.wroc.pl

Zakres: edukacja przeporodowa, edukacja rodziców, poradnictwo specjalistyczne,

warsztaty pedagogiczne dla rodziców, wsparcie psychologiczne

Dodatkowe informacje: edukacja przedporodowa rejestracja: tel. do położnych: 608778622, 501779863.

Przychodnia Grabiszyn

Adres: ul. Stalowa 50

Kontakt: 71 362 11 21, 71 362 15 10

Strona:www.spzoz.wroc.pl

Zakres: edukacja przeporodowa kobiet ciężarnych, matek, edukacja rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem oraz profilaktyki chorób wieku rozwojowego, poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez położną , lekarza pediatrę , pielęgniarkę rodzinną

Dodatkowe informacje: edukacja przedporodowa rejestracja: tel. do położnej 667 977 735

Przychodnia Kozanów

Adres:ul. Dokerska 9

Kontakt: 71/3532576

Strona:www.spzoz.wroc.pl

Zakres: edukacja przeporodowa kobiet ciężarnych, matek

Dodatkowe informacje: edukacja przedporodowa rejestracja: tel. do położnej 607668473

Przychodnia Stare Miasto

Adres: pl. Dominikański 6

Kontakt: 71/3699023

Strona:www.spzoz.wroc.pl

Zakres: edukacja przeporodowa kobiet ciężarnych, matek, edukacja rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem oraz profilaktyki chorób wieku rozwojowego, poradnictwo specjalistyczne.

Warsztaty pedagogiczne dla rodziców dzieci od 3  do 36 miesięcy.

Wsparcie psychologiczne kobiet ciężarnych, rodziców.

Poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia dla kobiet ciężarnych, rodzin.

Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych wieku rozwojowego (szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) skierowana do dzieci z rodzin wielodzietnych objętych programem 2+3.

Dodatkowe informacje: edukacja przedporodowa rejestracja: tel. do położnej 608778622.

Przychodnia Stabłowice

Adres: ul. Stabłowicka 125

Kontakt: 71 356 06 77

Strona:www.wczspzoz.wroc.pl

Zakres: edukacja przeporodowa kobiet ciężarnych, matek, edukacja rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem oraz profilaktyki chorób wieku rozwojowego, poradnictwo specjalistyczne.

Poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia dla kobiet ciężarnych, rodzin

Dodatkowe informacje: edukacja przedporodowa rejestracja: tel. do położnej 601 258 584.

Zgłoś uwagę