Program na utworzenie nowych miejsc pracy

  • Program na utworzenie nowych miejsc pracy - zwolnienie z podatku.

    Program na utworzenie nowych miejsc pracy


Program pomocy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia.

 PLIK DO POBRANIA
 Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LXIV/1640/14  

Za każde nowo utworzone miejsce pracy związane z nową inwestycją na terenie Wrocławia przysługuje zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmujące 60 m² powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Szczegóły:

  • Okres zwolnienia wynosi 12 miesięcy (w przypadku utworzenia do 2 miejsc pracy). Zwolnienie przedłuża się o 6 miesięcy, przypadku utworzenia każdego kolejnego miejsca pracy.
  • Maksymalny okres zwolnienia wynosi 3 lata
  • Warunkiem dopuszczalności pomocy jest utrzymanie  nowo utworzonych miejsc pracy na terenie Wrocławia przez  co najmniej 3 lata od dnia obsadzenia pierwszego stanowiska (5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców 

Warunkiem udzielenia pomocy jest złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami przed rozpoczęciem inwestycji, a następnie ich uzupełnienie w ciągu 2 lat od zakończenia inwestycji. Wnioski przyjmowane są na bieżąco. 

Kontakt:
Urząd Miejski Wrocławia
Dział Pomocy Publicznej i Projektów Miejskich
ul. Kotlarska 41
50-151 Wrocław

tel. 71 777 70 76
tel. 71 777 89 86
tel. 71 777 89 41

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1640 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1640 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1640 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 4 do uchwały nr 1640 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 5 do uchwały nr 1640 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 6 do uchwały nr 1640 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 7 do uchwały nr 1640 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 8 do uchwały nr 1640 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 9 do uchwały nr 1640 - PLIK DO POBRANIA

Zgłoś uwagę