Uruchomię Nowy Wrocławski Fundusz Senioralny

Jednym z ważniejszych narzędzi polityki senioralnej jest zapowiedziany w moim programie Fundusz, który pozwoli sfinansować usługi pierwszej potrzeby, poszerzyć ofertę edukacyjną i organizacji czasu wolnego dla seniorów.

Docelowo planujemy przeznaczać na Wrocławski Fundusz Senioralny ok. 4 mln zł, natomiast w ramach podjętych już działań na 2019 r. zabudżetowaliśmy kwotę ponad 1,8 mln zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na m.in.:

  • Program Taxi Senior 75+ – 480 000 zł
  • Osiedlowych Trenerów Senioralnych – 150 000 zł
  • Fundusz Czasu Wolnego Dla Seniorów – 150 000 zł
  • Szkołę Liderów Senioralnych – 200 000 zł
  • Kluby Seniora – 250 000 zł
  • Kluby Seniora działające przy Radach Osiedli – 411 650 zł

Zwiększanie środków budżetowych w ramach Funduszu w następnych latach chcemy skojarzyć z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym kolejnych programów, których podstawą będzie konieczna diagnoza potrzeb wrocławskich seniorów, która jest również w naszych planach.

Jednym z zadań, o którym mówiłem podczas kampanii i w moim programie wyborczym, jest również Senioralny Fundusz Wyjazdowy. To dofinansowanie do wycieczek krajowych i zagranicznych. Na ten cel zarezerwowaliśmy 150 tys. zł.

Szczegóły na stronie:
www.wcrs.wroclaw.pl/sfw.