29 kwietnia 2022

Budowa Osi Zachodniej

18%
POSTĘP PRACY

Oś Zachodnia to kolejna wielka inwestycja Wrocławia. Głównym jej celem jest odciążenie osiedla Leśnica od nadmiernego ruchu drogowego i skierowanie ruchu tranzytowego z obecnej drogi krajowej nr 94 na trasę omijającą osiedle Leśnica.

Aktualizacja

29.04.2022

Wykonawca prowadzi zaawansowane prace przy łączeniu nowego torowiska, które powstało po południowej stronie ul. Kosmonautów z istniejącym. Wybudujemy tu docelowo 2,2 km nowego, zielonego torowiska. Trwają prace przy peronach przystankowych, sieci trakcyjnej, chodnikach. Tramwaje mają pojechać nowym torowiskiem w maju 2022 r.  

Ruszyły prace przy budowie wiaduktu w bliskim sąsiedztwie trasy kolejowej na Legnicę. Trwa przygotowanie nowego śladu ul. Jerzmanowskiej w tej okolicy.

15.04.2022

Rozpoczęło się łączenie nowego torowiska, które powstało po południowej stronie ul. Kosmonautów z istniejącym. Wybudujemy tu docelowo 2,2 km nowego, zielonego torowiska. Trwają prace przy peronach przystankowych, sieci trakcyjnej, chodnikach. Tramwaje mają pojechać nowym torowiskiem w maju 2022 r.  

 

30.03.2022

Trwają intensywne prace przy budowie peronów przystankowych i torowiska tramwajowego na ul. Kosmonautów. Od 2 kwietnia rozpocznie się włączanie nowego torowiska w istniejącą infrastrukturę. Prace planowane są na 6 tygodni i w tym czasie nie będą kursowały tramwaje do Leśnicy.

24.03.2022

Tak powstaje 160-metrowy wiadukt przy ul. Jerzmanowskiej domykający obwodnicę Leśnicy. W drugiej połowie 2023 r. zostanie ukończona budowa obwodnicy Leśnicy, która połączy al. Kaczorowskiego z ul. Kosmonautów. 

W połowie marca na przyczółkach wiaduktu układano pierwsze belki niezbędne do powstania całej przeprawy.Jedna belka waży 3 ton, a na jednym przęśle będzie ich łącznie 24. Każda ma 27 m długości i została sprowadzona z Kielc. Cały obiekt będzie miał ok. 160 m długości. Ze względu na to, że wiadukt powstanie nad torami kolejowymi, wszelkie działania muszą być ściśle uzgodnione z PKP. Najprawdopodobniej większość prac będzie prowadzona nocą, gdy ruch pociągów jest zdecydowanie mniejszy. Swój biegi zmieni również ul. Jerzmanowska. Będzie to związane ze wspomnianym wcześniej nasypem znajdującym się bliżej lotniska.

15.03.2022

Rośnie w oczach wiadukt nad torami kolejowymi, który powstaje na dokończeniu obwodnicy Leśnicy.

Montujemy 30 tonowe belki na 27 metrowym prześle. Cały obiekt będzie miał 6 przęseł.

Jego długość to ponad 143 metry. Po wybudowaniu wiaduktu skorzystają z bezkolizyjnego przejazdu nad uczęszczaną linią kolejową kierowcy i rowerzyści

21.02.2022

Trwają intensywne prace przy budowie torowiska tramwajowego na ul. Kosmonautów. Chcemy wiosną przełożyć ruch na nowe szyny na odcinku od al. Architektów do ul. Fieldorfa. To odcinek 2,2 km. Powstanie tam zielone torowisko z całą infrastrukturą.
Prowadzimy też prace przy budowie muru oporowego i przyczółku wiaduktu nad torami kolejowymi. Wiadukt będzie miał 143 metry długości.

 

1.02.2022

Trwają prace przy budowie muru oporowego i przyczółku wiaduktu nad torami kolejowymi, budowa nowego torowiska tramwajowego przy ul. Kosmonautów. Autobusy MPK korzystają już z nowej pętli, którą wybudowaliśmy na wysokości przyszłego szpitala onkologicznego.
Realizujemy także prace drogowe na przyszłej ulicy 11 listopada, która połączy al. prezydenta Kaczorowskiego z ul. Kosmonautów, a także budowę licznych sieci podziemnych wzdłuż ul. Kosmonautów. Powstanie tu ponad 2 km nowego, zielonego torowiska tramwajowego, wybudujemy dwa dodatkowe pasy ruchu, nowe drogi dla rowerów, chodniki.

 

5.01.2022

 Mamy pierwsze obrzeża, krawężniki, ściek na jezdni łączącej al. prezydenta Kaczorowskiego z ul. Kosmonautów. To 2 km odcinek, który budujemy w ramach dokończenia obwodnicy Leśnicy. W październiku radni przyjęli uchwałę, że będzie to ulica 11 listopada.

Wzdłuż trasy wybudujemy drogi rowerowe, chodniki, zadbamy o wody opadowe i zieleń. Nad torami kolejowymi przejedziemy 143 metrowym wiaduktem.
 

18.11.2021

Przy ul. Jerzmanowskiej budujemy tymczasowy fragment jezdni, aby móc rozpocząć prace przy budowie nasypu prowadzącego w kierunku ściany oporowej i przyszłego wiaduktu. Ten powstanie nad linią kolejową w kierunku Legnicy i skorzystają z niego kierowcy, rowerzyści i piesi.
Przyczółek obiektu już prezentuje się efektownie, podobnie jak ściana oporowa.
 
 

20.10.2021

Powstaje przyczółek pod 143-metrowy wiadukt na Alei Stabłowickiej, która jest kontynuacją obwodnicy Leśnicy.
Budujemy także najwyższe fragmenty murów oporowych nasypu. Mają one 8 metrów wysokości.
Nasyp doprowadzi kierowców, rowerzystów i pieszych na wiadukt od południa od strony ul. Jerzmanowskiej. Ten pozwoli przejechać i przejść bezkolizyjnie nad torami kolejowymi.

 

12.10.2021

z każdym dniem widać więcej przy budowie obwodnicy Leśnicy. Budujemy przejazdy przez nowe torowisko tramwajowe na ul. Kosmonautów.
Prace rozpoczęliśmy na wysokości nowej pętli autobusowej, która jest powstaje przy planowanym w pobliżu szpitalu onkologicznym. Na kolejnych odcinkach przygotowujemy kruszywo pod torowisko i stawiamy pierwsze słupy trakcyjne. W tym roku rozpoczniemy układanie szyn.
Na ul. Kosmonautów powstanie 2,2 km zielonego torowiska, nowe przystanki tramwajowe. Przebudowa ul. Kosmonautów odbywa się w ramach dokończenia obwodnicy Leśnicy. Inwestycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
 

1.10.2021

W pobliżu nowego szpitala onkologicznego, który powstanie na wysokość ul. Kosmonautów i Alei Stabłowickiej budujemy nową pętlę dla autobusów. Właśnie układane są pierwsze odcinki krawężników drogi dojazdowej wraz ze ściekiem.

28.09.2021

Na Osi Zachodniej mamy już pierwszą ścianę oporową nasypu, po którym poprowadzimy drogę na wiadukt nad linią kolejową. Powstała w pobliżu ulicy Jerzmanowskiej. Najwyższe z murów oporowych będą miały tu aż 8 metrów wysokości. Zbrojenie już efektownie się prezentuje. Betonujemy kolejne elementy konstrukcji. Wcześniej palownica wzmocniła tu grunt. Teraz zmieniła lokalizację, aby przygotować podstawy pod przyczółek 143 metrowego wiaduktu.

 

22.09.2021

W pobliżu ul. Jerzmanowskiej rosną ściany murów oporowych nasypu. Są już pierwsze szalunki, niebawem betonowanie. Nasypem poprowadzimy drogę na wiadukt nad torami kolejowymi. Ten obiekt inżynierski będzie miał 143 m długości.
Trwają intensywne prace przy budowie nasypów wzdłuż ulicy Kosmonautów. Powstanie tu 2,2 km zielonego torowiska, nowe przystanki oraz pętla autobusowa w pobliżu nowego szpitala onkologicznego.
 
Trwają zaawansowane prace przy budowie kanalizacji i innych sieci podziemnych, a także przy fundamentach słupów pod sieć trakcyjną.
 
Inwestycja kosztuje nas ponad 181 milionów złotych i jest współfinansowana z Unii Europejskiej.

 

 

24.08.2021

Na Osi Zachodniej powstają podstawy nasypu, na którym wybudujemy nowe torowisko tramwajowe po południowej stronie ulicy Kosmonautów.

Działamy także przy budowie sieci podziemnych. Mamy już przygotowane pierwsze fundamenty pod słupy sieci trakcyjnej. Od budowy nowego torowiska rozpoczęliśmy prace, aby po jego wybudowaniu przełożyć tam ruch tramwajów, a następnie rozebrać istniejące i wybudować tam nową jezdnię. Torowisko na ul. Kosmonautów od Fieldorfa do Glinianek będzie zielone. Prowadzimy też prace przy budowie pętli autobusowej, która powstanie w pobliżu nowego szpitala onkologicznego.

Realizujemy również badania archeologiczne na stanowiskach wskazanych przez konserwatora zabytków. Archeolog szuka osad średniowiecznych i wcześniejszych, które mogły się znajdować w tym rejonie Wrocławia.
 
 

 

6.07.2021

W pierwszym tygodniu lipca między ul. Grabową a potokiem Ługowina wbito pierwszą łopatę na budowie Osi Zachodniej. Rozpoczęły się prace archeologiczne pod kątem odkrycia ewentualnej średniowiecznej osady, która podobno istniała w tej okolicy. Łącznie są trzy stanowiska archeologiczne. Jeżeli nic nie zostanie znalezione, to w przyszłym tygodniu rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej oraz innych sieci podziemnych wraz z odwodnieniem terenu. Nowe torowisko zostanie przesunięte w stronę południową ul. Kosmonautów - wgłąb pola. To pierwszy z trzech etapów inwestycji.

 

29.04.2021

Podpisanie umowy z konsorcjum, którego liderem jest Bickhardt Bau Polska.

Oś Zachodnia składa się z dwóch projektów – przebudowy ul. Kosmonautów na odcinku od kąpieliska Glinianki do skrzyżowania z ul. Fieldorfa (2,2 km) oraz budowy al. Stabłowickiej.

Inwestycja w pigułce:

4,2 km dróg (2 km ul. Kosmonautów i 2,2 km al.Stabłowickiej

Ścieżki rowerowe: ponad 5,5 km

Chodniki: blisko 6 km

Ciągi pieszo-rowerowe: ponad 1 km

2 przejścia tunelowe dla pieszych i rowerzystów

Dużym wyzwaniem inżynierskim będzie budowa wiaduktu w ciągu Alei Stabłowickiej. Będzie on miał ponad 140 metrów i pozwoli uczestnikom ruchu drogowego bezkolizyjnie przejechać nad uczęszczaną linią kolejową w kierunku Legnicy

Nie zapominamy także o zieleni:

 • Łącznie na ul. Kosmonautów i al. Stabłowickiej posadzimy ponad 900 drzew, do tego krzewy i trawy ozdobne. W ramach prac powstanie także 2 ha nasadzeń leśnych.
 • Na przebudowywanym odcinku ulicy Kosmonautów powstanie 2,2 km zielonego torowiska tramwajowego.

 

Pojawią się nowe przystanki tramwajowe i autobusowe. Ustawione zostaną także ekrany akustyczne

Wartość kontraktu 181,5 mln zł (Gmina 167 mln, 14 mln MPWiK, dotacja unijna - blisko 134 mln zł)

Termin realizacji 24 miesiące – 2023 rok

 

15.04.2021

Znamy firmę, która wybuduje Oś Zachodnią, czyli kolejny etap obwodnicy Leśnicy. Koszt inwestycji wyniesie ponad 181 mln zł. Wkrótce zostanie podpisana umowa.

Inwestycję ostatecznie wykona spółka Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. za kwotę 181 486 361,56 zł brutto.

Wykonawca ma 24 miesiące na wykonanie prac od momentu podpisania umowy. To nastąpi już wkrótce, gdyż zakończyła się kontrola uprzednia i Urząd Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza wyraziły zgodę na podpisanie kontraktu.

1.03.2021

BRAK ODWOŁAŃ DO KIO.
 
Oznacza to kolejny etap zamówień publicznych w sprawie Osi Zachodniej. Nie ma odwołań do KIO od rozstrzygnięcia przetargu na budowę.
Wrocławskie Inwestycje kierują teraz dokumentację do kontroli uprzedniej prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Jest ona konieczna w przypadku zadań, które są dofinansowane z znaczącym stopniu przez Unię Europejską. Dopiero po jej zakończeniu będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą na realizację tej wielkiej inwestycji. Od podpisania umowy będzie miał on 24 miesiące na realizacje prac.
Zwycięzcą przetargu zaoferował za realizację tego zadania ponad 181 milionów złotych.

 

15.10.2020

Osiem firm złożyło oferty na realizację Osi Zachodniej we Wrocławiu. Miasto planuje przeznaczyć na budowę kolejnego etapu obwodnicy Leśnicy prawie 202 mln zł.

Wykonawca wybrany w przetargu, po podpisaniu umowy, będzie miał 24 miesiące na zrealizowanie inwestycji.

Po zakończeniu inwestycji ul. Kosmonautów będzie miała na tym odcinku dwa pasy do centrum i dwa w kierunku Leśnicy. Skorzystają nie tylko kierowcy, ale także piesi, rowerzyści i pasażerowie MPK. Inwestycja pomoże dojechać m.in. do planowanego w okolicy nowego szpitala onkologicznego, które powstanie do 2025 r.

W sumie miasto wybuduje 4,2 kilometra nowych dróg, 5675 m ścieżek rowerowych, 5875 m chodników, 1050 m ciągów pieszo-rowerowych, a także 143-metrowy wiadukt w ciągu alei Stabłowickiej, dzięki któremu kierowcy bezkolizyjnie przejadą nad torami kolejowymi.

Osiem ofert

Gmina Wrocław na budowę Osi Zachodniej planuje wydać 201,9 mln zł. Sama gmina wyda 186,7 mln a MPWIK 15,2 mln.

Spośród ośmiu ofert, tylko dwie nie mieszczą się w budżecie. Konsorcjum Berger Bau Polska sp. z o.o. zaproponowało 204,88 mln zł, a PORR S.A. 206,1 mln zł.

Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. - 181,5 mln zł. Następnie Pro Tra Building sp. z o.o. (183,9 mln), Skanska S.A. (186,7 mln), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (186,9 mln), STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (191,7 mln) oraz BUDIMEX S.A. (195,1 mln).

Zielone torowisko

Ponadto, na przebudowywanym odcinku ulicy Kosmonautów powstanie 2,2 km zielonego torowiska tramwajowego. Pojawią się nowe przystanki tramwajowe i autobusowe. Zgodnie z decyzją środowiskową ustawione zostaną także ekrany akustyczne. Inwestor zadba o wody opadowe oraz zieleń.

ul. Kosmonautów

• 584 drzewa o obwodach min. 30 cm (znacznie większe niż zazwyczaj!)

• 100 922 szt. krzewów

• 20 832 szt. traw ozdobnych

aleja Stabłowicka

• 321 drzew

• 2 ha nasadzeń leśnych

• 5424 szt. krzewów

• 1285 szt. traw i turzyc

 

26.08.2020

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły nowy przetarg na Oś Zachodnią. Na oferty wykonawców czekają do 28 września.

Poprzednie postępowanie przetargowe musiało zostać unieważnione, ponieważ taka była decyzja Krajowej Izby Odwoławczej.

22.05.2020

Wybraliśmy wykonawcę na budowę Osi Zachodniej. Inwestycja będzie kosztowała blisko 189 milionów złotych.

 http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_84_2019/index.html

To kolejna wielka inwestycja we Wrocławiu. Do połowy 2022 roku powstanie Aleja Stabłowicka, która połączy obwodnicę Leśnicy z nową osią ulicy Kosmonautów – ją wybudujemy od wysokości kąpieliska Glinianki do ul. Fieldorfa.

 

2.04.2020

Oś Zachodnia to uzupełnienie obwodnicy Leśnicy. Droga ma połączyć ul. Kosmonautów z obwodnicą (ten odcinek to tzw. aleja Stabłowicka), tak abyśmy mogli dojechać aż do ul. Granicznej i AOW. Oprócz nowej drogi zostanie przebudowana też sama ul. Kosmonautów. Spółka Wrocławskie Inwestycje właśnie otworzyła oferty w przetargu, transmitując to w internecie. Zgłosiło się siedem firm.

W przetargu ogłoszonym pod koniec tamtego roku pojawiło się siedem ofert. Wahają się od około 188 milionów złotych do nawet ponad 303 milionów złotych. Miasto, jako inwestor, planowało przeznaczyć na tę inwestycję 199 277 507, 94 zł brutto. W tej chwili trwa sprawdzanie ofert pod względem formalnym i prawnym zgodnie z prawem zamówień publicznych.

TIME LINE

 • Ogłoszenie przetargu na budowę Osi Zachodniej

  grudzień 2019
 • Zakończenie zbierania ofert

  marzec 2020
 • Planowany termin zakończenia inwestycji

  2023