Powstał Zespół ds. Sprawiedliwości Naprawczej

Przy prezydencie Wrocławia powstał Zespół ds. Sprawiedliwości Naprawczej. Jego zadanie to promocja metod sprawiedliwości naprawczej oraz przygotowanie Wrocławia, jako pierwszego miasta w Polsce, do dołączenia do grona miast sprawiedliwości naprawczej Restorative Cities.

  • fot. FB/Bartłomiej Ciążyński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia


W skład zespołu wchodzi 8 osób:

  • Bartłomiej Ciążyński – doradca społeczny prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii;

  • Ewa Żmuda – zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji;

  • Marta Majchrzak – zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

  • Dorota Whitten – Fundacja Dom Pokoju;

  • Grzegorz Miśta – zastępca kuratora okręgowego ds. rodzinnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,

  • dr Honorata Czajkowska – prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS;

  • Dorota Stawicka-Moryc – koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

  • Piotr Szereda – oskarżyciel publiczny Straży Miejskiej Wrocławia.

W jego pracach zespołu mogą brać udział również inne osoby z niezbędną wiedzą i doświadczeniem, które mogą być użyteczne do realizacji zadań, a także osoby reprezentujące podmioty i instytucje działające na terenie Wrocławia w tym zakresie.

Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Powstało w 2016 r. W ramach jego działań osoby skazane za czyny karalne odmalowują i usuwają nienawistne napisy i symbole, odpracowując w ten sposób nałożone przez sąd prace społeczne. Projekt jest realizowany przez Wrocławskie Centrum Integracji we współpracy z wieloma partnerami. W ubiegłym roku usunięto ponad 1000 takich znaków.

Bez mowy nienawiści

Od połowy 2019 r. Wrocław rozpoczął systematyczne szkolenia miejskich instytucji kultury, zarządców nieruchomości oraz innych chętnych podmiotów na temat systemowego przeciwdziałania mowie nienawiści w przestrzeni miasta.

Prowadzone są również działania prewencyjne i edukacyjne, przeciwdziałające dyskryminacji i mowie nienawiści.

Nienawistna symbole czy napisy można zgłaszać, korzystając ze specjalnego formularza bądź wysyłając na anonimowy adres e-mail smn@wcrs.wroclaw.pl zdjęcia naklejek, plakatów, napisów, symboli, które propagują nienawiść, wraz z podaniem lokalizacji.  Zgłoś uwagę