Szyldy

MONTAŻ SZYLDÓW I REKLAM NA BUDYNKACH I PRZED LOKALAMI

 • zakaz prowadzenia działań reklamowych na elewacji budynku i w witrynach okiennych (także po wewnętrznej stronie okien i witryn)
 • zakaz prowadzenia działań reklamowych w formie stojaka ustawionego przed budynkiem (np. potykacz)

WYJĄTKI

 • szyld na ścianie budynku
 • menu lokali gastronomicznych przy wejściu na elewacji budynku, w którym działalność gastronomiczna jest prowadzona, dodatkowo można wystawić nie więcej niż 1 stojak z menu przed lokalem (jeśli do lokalu prowadzą 2 wejścia, oddalone o więcej niż 15 m – 2 stojaki z menu)
 • lokale gastronomiczne i instytucje kultury mają prawo do wystawienia jednego stojaka z menu lokalu gastronomicznego/informacją o działalności instytucji kultury

Formalności dotyczące zamieszczenia szyldu

Procedura zamieszczania szeroko rozumianej reklamy w miejskiej przestrzeni publicznej nie zmienia się. Montaż nośnika reklamowego wymaga:

 1. zgody właściciela obiektu (Gmina lub własność prywatna)
 2. zgłoszenia  prac budowlanych przyjętego przez Wydział Architektury i Budownictwa UM/ decyzji WAB o pozwoleniu na budowę, opinii Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta
 3. uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków – w przypadku obiektów zabytkowych

Zmieniają się natomiast szczegółowe zasady ekspozycji reklam na obszarze parku, co  przyczyni się do polepszania warunków prowadzenia działalności reklamowej. Na ograniczeniu wielkości i liczby reklam skorzystają wszyscy przedsiębiorcy, bowiem oddziaływanie pozostałych reklam będzie większe niż obecnie (nadmiar reklam w przestrzeni publicznej wywołuje chaos, w wyniku, którego poszczególne reklamy przestają być zauważane).

Zakazy i ograniczenia w zakresie: montażu szyldów i prowadzenia działań reklamowych na budynkach:

 1. Zakazuje się: prowadzenia działań reklamowych  na elewacji budynku i w witrynach okiennych, nawet po  wewnętrznej stronie okien i witryn.
  Wyjątek:
  • szyld na ścianie budynku. Forma i montaż szyldu wymaga: zgody właściciela budynku, opinii Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz dopełnienia formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego (zgłoszenie albo decyzja WAB).
  • menu lokali gastronomicznych. Podmiot  działający na terenie Parku ma prawo do zamontowania 1 nośnika reklamowego z menu na elewacji budynku, w którym działalność gastronomiczna  jest prowadzona oraz wystawienia nie więcej niż 1 stojaka z menu przed lokalem (jeśli do lokalu prowadzą 2 wejścia, oddalone o więcej niż 15 m – 2 stojaki z menu).  Forma i montaż nośników reklamowych z menu wymaga zgody  właściciela budynku, opinii Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta oraz uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków a także dopełnienia formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego (zgłoszenie albo decyzja WAB)
 2. Zakazuje się: prowadzenia działań reklamowych w formie stojaka ustawionego przed budynkiem (np. potykacz).
  Wyjątek:
  • lokale gastronomiczne i instytucje kultury mają prawo do wystawienia jednego stojaka z menu lokalu gastronomicznego/ informacją o działalności instytucji kultury.
 3. Nie dopuszcza się: prowadzenia działań reklamowych, w tym umieszczania szyldów i nośników reklamowych bez:
  • zachowania ładu kompozycyjnego tj. uwzględnienia osi poziomych i pionowych podziałów, w szczególności wyznaczonych otworami okiennymi i drzwiowymi,
  • utrzymania tej samej stylistyki, formy, materiału i koloru nośników reklamowych i szyldów odnoszących się do jednego lokalu użytkowego.

 

Instrukcja/procedura umieszczania szyldów w pasie drogowym

Co trzeba zrobić, żeby zamieścić szyld? 

Procedura zamieszczania szeroko rozumianej reklamy w miejskiej przestrzeni publicznej nie zmienia się. Montaż nośnika reklamowego wymaga: zgody właściciela obiektu, zgłoszenia prac budowlanych, opinii koordynator projektu wystroju plastycznego miasta oraz w przypadku obiektów zabytkowych uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. W odniesieniu do szyldów umieszczanych w przestrzeni pasa drogowego, wymagane jest również zezwolenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (wydawane w formie decyzji administracyjnej w odniesieniu do drogi publicznej lub umowy cywilnoprawnej- w przypadku drogi wewnętrznej). Zmieniają się natomiast szczegółowe zasady ekspozycji reklam na obszarze parku kulturowego.

Pełna informacja na stronie BIuletynu Informacji PublicznejZgłoś uwagę