Orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty parkingowe w czasie epidemii koronawirusa


Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r. 

Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020r.) złożony został w zespole orzekającym o niepełnosprawności kolejny wniosek o wydanie orzeczenia.

Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. 

zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W przypadku złozonego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnosci lub o stoopniu niepełnosprawności 

W okresie do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii, zespół orzekający o niepełnosprawności może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka, wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek

zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

WAŻNE: 

przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy i nie wymaga wydawania w tej sprawie zaświadczenia przez zespół orzekający o niepełnosprawności.

Z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu można kontaktować się:

  • telefonicznie: tel. 71 78 22 360 do 363
  • mailowo:  zon@mops.wroclaw.pl
  • korespondencyjnie na adres: 53-611 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5

W związku z wprowadzonym zasadami bezpieczeństwa, w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy pl. Solidarności 1/3/5, III piętro - przed pokojem nr 316 wystawiono skrzynkę, do której można złożyć wnioski i pisma.

Z uwagi na odbywające się posiedzenia składów orzekających, podczas których zaocznie rozpatrywane są wnioski, obsługa klientów odbywa się w godzinach od 10.00 do 13.00.Zgłoś uwagę