Nowe dowody osobiste – komunikat

1 marca 2015 r., w związku z wejściem nowych przepisów z zakresu wydawania dowodów osobistych następuje zmiana wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  • nowe dowody osobiste wzor


Będzie również obowiązywał nowy rodzaj fotografii. Wymogi techniczne fotografii do nowego dowodu osobistego są analogiczne jak fotografii do paszportu.

Wzór

Istotna zmianą jest wymóg w zakresie terminu wykonania fotografii, nie może ona być starsza niż 6 miesięcy.Zgłoś uwagę