Nowa Rada Społeczna przy Prezydencie Wrocławia

Na mocy zarządzenia z 13 listopada 2017 r. została powołana nowa Rada Społeczna przy Prezydencie Wrocławia. Będzie ona pełnić fukcje opiniodawczo-doradcze w zakresie współpracy z wrocławskim środowiskiem akademickim, sportowym, a także z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. 


W skład Rady, której kadencja potrwa dwa lata, wchodzą prof. Tadeusz Luty, Zbigniew Korzeniowski i Anna Szarycz. Prezydent miasta, na wniosek Rady, może wyznaczyć jej przewodniczącego, a także sekretarza niebędącego członkiem Rady.

Treść zarządzenia w sprawie powołania Rady Społecznej przy Prezydencie WrocławiaZgłoś uwagę