www.wroclaw.pl
-20% zniżka
Kultura

Ognisko Kultury Plastycznej

Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej we Wrocławiu powstało we wrześniu 1947 r. przez prof. Eugeniusza Geppertowi, rektora ASP

Na przestrzeni wielu lat statut i program zajęć podlegały naturalnym zmianom, uzależnionym od sytuacji polityczno–ustrojowej. Zawsze jednak realizowały ambitny i wysoki poziom edukacji w dziedzinie sztuk pięknych.

Pierwsza siedziba ogniska mieściła się w budynku PWSSP we Wrocławiu przy ul. Traugutta. Przez krótki okres ognisko działało w budynku „Pałacyk” przy ul. Kościuszki. Lokal przy pl. Solnym 16, we Wrocławiu, ognisko otrzymało w roku 1959 – gdzie działało nieprzerwanie do 1995 r., Od września 1995 zostało przeniesione do pomieszczeń po byłym przedszkolu przy pl. Wolności 9, gdzie działa do chwili obecnej.

Po powołaniu ognisko działało w oparciu o statut placówki kulturalno – oświatowej. W latach późniejszych przekształcone zostało na 3–letnią wieczorową szkołę artystyczną dla dorosłych.

Reforma edukacji przeprowadzona w 1999 r. przyniosła kolejne zmiany; Ognisko podlegające Ministerstwu Kultury w toku decentralizacji zostało przejęte przez Zarząd Miasta Wrocławia. Od września 2001 r., powołane zostało jako Instytucja Kultury pod nazwą Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta, i prowadzone jest przez Zarząd Miasta Wrocławia. Finansowane z budżetu gminy w formie dotacji oraz dochodów własnych, jako jednostka budżetowa działa w oparciu o statut i regulamin nadany przez Radę Miasta Wrocławia.

Ognisko od początku swego istnienia zatrudnia zespół pedagogów>> z pełnym wyższym wykształceniem specjalistycznym i poważnymi osiągnięciami artystycznymi.

Galeria