Młodzieżowa Rada Miasta świętowała 25 lat parlamentaryzmu młodych

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, działającej we Wrocławiu, razem z prezydentem Jackiem Sutrykiem, wiceprezydentami i radnymi świętowali w Starym Ratuszu 25-lecie parlamentaryzmu młodych. Był tort i wyróżnienia dla najbardziej aktywnych.


Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia kontynuuje tradycje Parlamentu Młodzieży, powołanego w 1994 r., to reprezentanci wrocławskich 14-19-latków. Kadencja w MRM trwa rok. Obecnie w Radzie zasiada 40 radnych, każdy z nich reprezentuje swoją szkołę gimnazjalną lub średnią.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta jest kreowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich, koordynowanie ich działalności samorządowej, pośredniczenie w kontaktach z władzami Wrocławia oraz stworzenie młodzieżowego forum wypowiedzi. Na co dzień młodzi działacze organizują koncerty charytatywne, współpracują ze szkolnymi samorządowcami z innych miast, wspomagają organizacyjnie młodzieżowe wydarzenia.

MRM została honorowym partnerem Wrocławskiej Regionalnej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży (Regional Selection Conference of EYP Poland), a także nawiązała współpracę z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego.

Święto i nadzwyczajna sesja

Dzisiaj młodzi radni świętowali na specjalnej sesji nadzwyczajnej 25 lat parlamentaryzmu młodych we Wrocławiu. Sesję rozpoczął prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Moje drzwi są dla was zawsze otwarte. Liczę na wasze opinie nie tylko w sprawach dotyczących młodzieży – mówił prezydent.

Wcześniej wpisał się również do księgi pamiątkowej. Zaraz po prezydencie głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jarosław Charłampowicz oraz radny miejski Bohdan Aniczyk. 

Uroczystości odbywały się w Starym Ratuszu. Podczas uroczystości zostały przyznane tytuły honorowych radnych – najbardziej aktywnym na przestrzeni lat przedstawicielom młodzieżowej Rady oraz Parlamentu.  

Aktualności o Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławia możecie śledzić przez ich profil na Facebooku.Zgłoś uwagę