Mieszkania gminy Wrocław na sprzedaż [MAPA]

Prezentujemy kilkanaście atrakcyjnych mieszkań komunalnych, które gmina Wrocław chce sprzedać. Oferta będzie aktualizowana. Przedstawiamy zasady, na których można je kupić.

Szczegóły oferty, kliknij w ikonę - niebieska (mieszkania).

Zasady sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych gminy Wrocław

Jak znaleźć ofertę?

Pierwszy krok to znalezienie interesującej nas nieruchomości. Najszybciej możemy znaleźć ją w internecie, na stronie Giełdy Nieruchomości, którą prowadzi Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości.

Sprzedaż w trybie przetargowym

Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych odbywa się w trybie przetargowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Gmina Wrocław sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na stronie BIP: Przetargi, oferty miasta/Informacja o wykazach nieruchomości. Następnie - jednak nie wcześniej niż po upływie wymaganych ustawowo terminów - gmina podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz zamieszczone na stronie BIP.

Zasady sprzedaży lokali w trybie przetargowym:

 • przetargi na lokale mieszkalne i użytkowe odbywają się najczęściej w formie przetargu ustnego (licytacji);
 • przetargi są jawne – każdy może przyjść i zobaczyć jak wygląda licytacja; przetargi odbywają się w sali 215, pl. Nowy Targ 1-8, prawie w każdy dzień roboczy o godz. 10.00;
 • osoby, które są zainteresowane zakupem lokalu w przetargu, powinny dokładnie przeczytać ogłoszenie o przetargu dotyczące konkretnego lokalu – ogłoszenia są dostępne w Giełdzie Nieruchomości a także na stronach BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 • w ogłoszeniu podane są m.in. warunki nabycia i uczestnictwa w przetargu, data wpłaty wadium i jego wysokość, data przetargu, cena, wysokość postąpienia, itp.
 • ogłoszenie zawiera także informację o terminach oglądania lokalu lub numery telefonów do osób, które umożliwiają oglądanie;

Dodatkowych informacji o lokalach udzielają pracownicy Biura Sprzedaży Lokali:

 • tel. 71 777 77 59 - Beata Modzel
 • tel. 71 777 77 66 - Iwona Kurnicka
 • tel. 71 777 78 05 - Bożena Jokiel
 • tel. 71 777 79 89 - Teresa Lewandowska

tel. 71 777 88 92 - Dominik Musiał

Jak uczestniczyć w przetargu?

Aby uczestniczyć w przetargu należy wpłacić wadium (w wysokości podanej w ogłoszeniu), uwaga: datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Konto do wpłat wadium na przetarg: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655.

 • uczestnik przetargu powinien posiadać przy sobie potwierdzenie wpłaty wadium i dokument tożsamości;
 • przed otwarciem przetargu komisja sprawdza dokumenty tożsamości oraz dowód wpłaty wadium i wydaje numerek do licytacji;
 • uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki - mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (przykład: jeśli cena wywoławcza lokalu wynosi: 100 tys. zł, a postąpienie 2 tys. zł, to w przypadku braku innych chętnych cena nabycia lokalu wyniesie 102 tys. zł.);
 • wadium zaliczane jest na poczet ceny sprzedaży, pozostałym licytantom wadium jest zwracane nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 • komisja sporządza protokół, którego 1 egzemplarz otrzymuje osoba wygrywająca przetarg; protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego;
 • nabywca ponosi opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wybiera notariusza;
 • nabywca nieruchomości zakupionej w przetargu od gminy nie płaci podatku PCC;
 • uczestnicy przetargu mają prawo wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzaniem przetargu.

 Źródło: Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości UM Wrocławia

 Interesują Cię lokale użytkowe  na sprzedaż? Sprawdź ofertę.Zgłoś uwagę