Miasto szuka żłobków - Konkurs nr 14

Konkurs nr 14/ŻK/2014/2015


UWAGA! Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka odbędzie się w terminie  20.08.2014  (środa) o godz. 10.00.

 


Na nowe miejsca miasto przeznaczy 5 mln zł, a dodatkowe pieniądze pozwolą na stworzenie 600 dodatkowych miejsc dla dzieci.

Konkurs dla żłobków, które chcą dostać dofinansowanie od miasta za opiekę nad maluchami, został właśnie ogłoszony. Zainteresowani mają czas do 11 lipca, złożyć odpowiednie dokumenty.

Rekrutacja na nowe miejsca powinna rozpocząć się na przełomie lipca i sierpnia. Zasady rekrutacji do żłobków niepublicznych - pdf

 

Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres 01.09.2014 do 31.08.2015 r.

od 31.07.2014 do 08.08.2014

Pobieranie w żłobkach (wykaz żłobków - załącznik nr 2) Wniosku/”Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” (załącznik nr 3) lub ze stron internetowych żłobków oraz ze strony BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl 

04.08.2014 do 08.08.2014

Przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” przez dyrektorów poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków

19.08.2014 r. godz. 10.00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka

(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

Od 19.08.2014 do 28.08.2014

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2014/2015

29.08.2014 r. godz. 10.00

Lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy

 

 

Do zadań żłobka należy m.in. 

 • zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 • zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez
 • prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
 • indywidualnych potrzeb dziecka;
 • prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
 • rozwój psychomotoryczny dziecka, według programu zajęć odpowiednio
 • opracowanego dla różnych grup wiekowych;
 • współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
 • zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz
 • odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi
 • przepisami;
 • zapewnianiu opieki przez personel o właściwych kwalifikacjach oraz liczby godzin
 • określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • przeprowadzeniu rekrutacji na miejsca finansowane/wspófinansowane przez Gminę Wrocław zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław,

 

Obecnie we Wrocławiu jest ok. 3800 miejsc w żłobkach, z czego ponad 3100 jest dofinansowana przez miasto, a wskaźnik objęcia opieką dzieci wynosi 22%. Kolejne kilka procent zapewniają miejsca bez dofinansowania. Średnia polska to ok. 5%.Zgłoś uwagę