Tramwaj nr 70 we Wrocławiu - przystanki i przesiadki

Tramwaj nr 70 we Wrocławiu - przystanki i przesiadki
Rozkład obowiązuje od: 2020-05-30

70

Tramwaj okresowy

PL. STASZICAPARK POŁUDNIOWY

PARK POŁUDNIOWYPL. STASZICA

TrasaPrzystanekPrzesiadkiTrasaPrzystanekPrzesiadki
pl. StaszicaPL. STASZICAŚlężnaPARK POŁUDNIOWY
DrobneraDuboisŚlężnaPułtuska
ChrobregoPaulińskaŚlężnaWeigla (Szpital)
pl. Powstańców WielkopolskichDWORZEC NADODRZEŚlężnaJaworowa
SłowiańskaSłowiańskaŚlężnaWiśniowa
Jedności NarodowejNowowiejskaŚlężnaUniwersytet Ekonomiczny
NowowiejskaWyszyńskiegoŚlężnaSanocka
NowowiejskaPrusaBorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
PiastowskaPiastowskaPeronowaDWORZEC GŁÓWNY
rondo ReaganaPL. GRUNWALDZKIMałachowskiegoPułaskiego
pl. Grunwaldzkimost GrunwaldzkiPułaskiegoKościuszki
pl. Powstańców WarszawyUrząd WojewódzkiPułaskiegoKomuny Paryskiej
Trauguttapl. WróblewskiegoTrauguttapl. Wróblewskiego
PułaskiegoKomuny Paryskiejpl. Powstańców WarszawyUrząd Wojewódzki
PułaskiegoKościuszkipl. Grunwaldzkimost Grunwaldzki
MałachowskiegoPułaskiegorondo ReaganaPL. GRUNWALDZKI
PiłsudskiegoDWORZEC GŁÓWNYPiastowskaPiastowska
PeronowaDWORZEC GŁÓWNYNowowiejskaPrusa
BorowskaDWORZEC AUTOBUSOWYNowowiejskaWyszyńskiego
ŚlężnaSanockaJedności NarodowejNowowiejska
ŚlężnaUniwersytet EkonomicznySłowiańskaSłowiańska
ŚlężnaWiśniowapl. Powstańców WielkopolskichDWORZEC NADODRZE
ŚlężnaJaworowapl. Powstańców WielkopolskichDWORZEC NADODRZE
ŚlężnaWeigla (Szpital)pl. StaszicaPL. STASZICA
ŚlężnaPułtuska
ŚlężnaPARK POŁUDNIOWY

Dodatkowe połączenia linii: 70(zjazdy do zajezdni, dojazdy z zajezdni, itp.)

DWORZEC NADODRZEZajezdnia OŁBIN

TrasaPrzystanekPrzesiadki
pl. Powstańców WielkopolskichDWORZEC NADODRZE
pl. Powstańców WielkopolskichDWORZEC NADODRZE
SłowiańskaSłowiańska
SłowiańskaZajezdnia OŁBIN

Zajezdnia OŁBINPARK POŁUDNIOWY

TrasaPrzystanekPrzesiadki
SłowiańskaZajezdnia OŁBIN
pl. Powstańców WielkopolskichDWORZEC NADODRZE
pl. Powstańców WielkopolskichDWORZEC NADODRZE
SłowiańskaSłowiańska
Jedności NarodowejNowowiejska
NowowiejskaWyszyńskiego
NowowiejskaPrusa
PiastowskaPiastowska
rondo ReaganaPL. GRUNWALDZKI
pl. Grunwaldzkimost Grunwaldzki
pl. Powstańców WarszawyUrząd Wojewódzki
Trauguttapl. Wróblewskiego
PułaskiegoKomuny Paryskiej
PułaskiegoKościuszki
MałachowskiegoPułaskiego
PiłsudskiegoDWORZEC GŁÓWNY
PeronowaDWORZEC GŁÓWNY
BorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
ŚlężnaSanocka
ŚlężnaUniwersytet Ekonomiczny
ŚlężnaWiśniowa
ŚlężnaJaworowa
ŚlężnaWeigla (Szpital)
ŚlężnaPułtuska
ŚlężnaPARK POŁUDNIOWY

Zajezdnia GAJPL. STASZICA

TrasaPrzystanekPrzesiadki
KamiennaZajezdnia GAJ
KamiennaUniwersytet Ekonomiczny
ŚlężnaSanocka
BorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
PeronowaDWORZEC GŁÓWNY
MałachowskiegoPułaskiego
PułaskiegoKościuszki
PułaskiegoKomuny Paryskiej
Trauguttapl. Wróblewskiego
pl. Powstańców WarszawyUrząd Wojewódzki
pl. Grunwaldzkimost Grunwaldzki
rondo ReaganaPL. GRUNWALDZKI
PiastowskaPiastowska
NowowiejskaPrusa
NowowiejskaWyszyńskiego
Jedności NarodowejNowowiejska
SłowiańskaSłowiańska
pl. Powstańców WielkopolskichDWORZEC NADODRZE
pl. Powstańców WielkopolskichDWORZEC NADODRZE
pl. StaszicaPL. STASZICA


Zgłoś błąd w rozkładach jazdy.


Zgłoś uwagę