[KONKURS ZAKOŃCZONY] Wejściówka na sobotę do Filharmonii Wrocławskiej

Konkurs trwa do 7 marca do 10.00.


Mamy dla Was podwójną wejściówkę na sobotni koncert Orkiestry Leopoldinum w Filharmonii Wrocławskiej. W programie same hity – m.in. utwory barokowych mistrzów – Telemanna i Vivaldiego, a także klasyka wiedeńskiego Haydna i wreszcie Schuberta.   

Aby wygrać podwójną wejściówkę trzeba do 7 marca (sobota) do godz. 10.00 wysłać do nas wypełniony formularz konkursowy. W treści należy podać imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego i wymienić trzech klasyków wiedeńskich.  

Decyduje kolejność nadesłania maili. Zwycięzca o wygranej, miejscu i czasie odbioru nagrody zostanie poinformowany telefonicznie w tym samym dniu. W razie braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na konkursowe pytanie.

Zgłoś uwagę