Można już zgłaszać propozycje do XXXI konkursu „Piękny Wrocław”

Każdy może wybrać najładniejszy budynek we Wrocławiu. Do 25 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do XXXI edycji konkursu „Piękny Wrocław”. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się jesienią w Muzeum Architektury. Gala będzie wyjątkowa, bo podwójna – nagrodzone zostaną realizacje z roku 2019 i 2020. Organizatorami konkursu są prezydent Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia.

 • Konkurs Piękny Wrocław

  Konkurs „Piękny Wrocław"


Konkurs „Piękny Wrocław” organizowany jest od 1990 r. W tym roku to XXXI edycja, ale rozstrzygniecie konkursu i finałowa gala dotyczy roku 2019 i 2020  ubiegłoroczna gala nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa. 

– Konkurs „Piękny Wrocław” jest próbą pokazania wartościowej, nowej architektury wrocławskiej. Zwracamy uwaga na to co w tak dużym europejskim mieście jest dobre. Poprzez rywalizację między projektantami i inwestorami podnosi się jakość budowania. Miasto tego potrzebuje – mówi Piotr Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMW.

Czytaj też: Konkurs „Piękny Wrocław” – rozmowa z Piotrem Fokczyńskim

Najlepsza architektura we Wrocławiu

Głównym kryterium wyboru obiektów w konkursie „Piękny Wrocław” są walory architektoniczne, przestrzenne oraz funkcjonalno-użytkowe. Zasadą jest, że wybiera się najlepsze obiekty spośród tych, których budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu. Nagradzane są m.in. budynki mieszkalne, wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej oraz przemysłowe. Specjalna nagroda przyznawana jest modernizacji obiektu historycznego.

Kategorie

O tym co zostanie nagrodzone, decyduje kapituła, w skład której wchodzą: dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMW oraz osoby rekomendowane przez prezydenta miasta, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. budynek użyteczności publicznej
 2. budynek mieszkalny, wielorodzinny
 3. budynek mieszkalny, jednorodzinny
 4. budynek produkcyjny, przemysłowy
 5. obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna

Nagroda specjalna dla modernizacji obiektu historycznego.

W konkursie przyznawane są nagrody o charakterze honorowym:

 1. nagroda główna  GRAND PRIX
 2. nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii

Każdy może wybrać

Zgłoszenia obiektu może dokonać każdy, wypełniając kartę zgłoszenia i dostarczając ją osobiście (w godzinach 10.00–16.00) lub pocztą do Towarzystwa Miłośników Wrocławia, ul. Odrzańska 39/40, 50-114 Wrocław. Istnieje również możliwość, przesłania karty zgłoszenia na adres skrzynki elektronicznej: wab@um.wroc.pl wpisując w temacie: Piękny Wrocław.

 • Zgłoszenia przyjmowane są do 25.06.2021 r.
 • Regulamin konkursu i karty zgłoszenia dostępne w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w siedzibie Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Zobacz nagrodzone realizacje z lat ubiegłych.Zgłoś uwagę