Konkurs ofert nr 35/ŻK/2020/2021 na sprawowanie opieki w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 6 lipca 2020 roku otwarty konkurs ofert nr 35/ŻK/2020/2021 na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego nad dziećmi w wieku do lat 3”.


Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 1 – oferta realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Liczba miejsc w żłobku

Miesięczne zestawienie informacyjne

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Kosztorys zadania publicznego

Wykaz kadry

Korekta nr 1 Zgłoś uwagę