Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką trwa do 4 maja

To kolejna edycja wspólnego przedsięwzięcia Wrocławskiego Dom Literatury i Festiwalu Góry Literatury (od bieżącego roku organizuje go Fundacja Olgi Tokarczuk) – Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką, który ma promować i wspierać działalność na polu krytyki literackiej, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości pisarzy tworzących w języku polskim.

  • konkurs na recenzję literacką, tymoteusz karpowicz


Konkursowi patronuje Tymoteusz Karpowicz, poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz, uważany za jednego z czołowych twórców poezji lingwistycznej. Karpowicz był niezwykle ważną postacią na wrocławskiej scenie literackiej, a jego twórczość eseistyczna, będąca swoistą wędrówką po różnorodnych światach literackich, do dziś stanowi ważny przewodnik dla osób zainteresowanych krytyką literacką.

W tym roku ogłoszenie wyników konkursu na recenzję literacką, w którym mogą brać udział autorzy z całej Polski, nastąpi podczas Festiwalu Góry Literatury, zaplanowanego na 16-24 lipca.

Kto może wziąć udział w konkursie

Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, które w dniu zamykania naboru (4 maja br.) nie ukończyły 33. roku życia i które spełnią wymagania regulaminu, z zastrzeżeniem, że uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatorów ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni.

Każdy uczestnik, zgłaszając się do konkursu, wyraża zgodę na upublicznienie, w tym zamieszczenie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych organizatorów www Organizatorów oraz na ich kanałach społecznościowych swojego nazwiska i miejsca zamieszkania (zarówno w czasie trwania konkursu, jak i jego promocji oraz ogłaszania wyników).

Warunki do spełnienia 

Wytyczne trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką są następujące:

  • recenzje powinny dotyczyć książek opublikowanych w 2016 r. lub później i odnosić się do tylko jednej publikacji
  • objętość tekstu recenzji nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami
  • zgłaszane recenzje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych
  • prace należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego

Nagrody w konkursie

Prace konkursowe oceni komisja konkursowa, powołana przez organizatorów. W tym roku w skład jury wchodzą: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Wojciech Orliński, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka. Zdecydują oni o rozdziale nagród finansowych i rzeczowych:
  • 1. miejsce: 3000 zł brutto
  • 2. miejsce: 1500 zł brutto
  • 3. miejsce: 500 zł brutto
  • ponadto maksymalnie 3 wyróżnienia – nagrody rzeczowe w postaci zestawów publikacji partnerskich wydawnictw Festiwalu Góry Literatury
  • nagrodą dodatkową może być publikacja recenzji na łamach dwumiesięcznika „Książki. Magazyn do czytania”.

 Termin nadsyłania recenzji mija 4 maja 2021 r.

Więcej na stronie organizatora.

Czytaj też:

Tytan poezji zakodowanej. Tymoteusz Karpowicz

Olga Tokarczuk powołała fundację

Siedziba Fundacji Olgi Tokarczuk. Remont w tokuZgłoś uwagę