wroclaw.pl strona główna Komunikacja we Wrocławiu – ceny biletów, rozkłady jazdy, inwestycje Komunikacja - strona główna

Infolinia 71 777 7777

5°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 17:21

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Komunikacja
 3. Kierowcy
 4. Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu
Kliknij, aby powiększyć
Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu. Tomasz Hołod
Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu.

Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu. Ile kosztuje parkowanie we Wrocławiu? Sprawdź ceny. Gdzie trzeba płacić za parkowanie we Wrocławiu? Godziny, ceny, mapa płatnego parkowania.

Reklama

Strefa Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Opłat za parkowanie w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu można dokonywać:

- w automatach parkingowych płatności dokonamy m.in. za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych Pay Pass i Pay Wave, systemem BLIK oraz monetami (od 10 groszy do 5 złotych). - za pomocą aplikacji mobilnych Sky Cash lub AnyPark, 

- za pomocą wykupionego abonamentu. 

Bilet parkingowy, abonament lub identyfikator operatora mobilnego warto umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli. Identyfikator konkretnego operatora mobilnego jest do pobrania w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta i biurze obsługi klienta, które prowadzi KBU Sp. z o.o.

Parkomat personalizuje bilet parkingowy dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego.

UWAGA!

System wymaga wprowadzenia 7 znaków numeru rejestracyjnego:

 • jeśli numer rejestracyjny Twojego pojazdu jest 5 cyfrowy - wprowadź na końcu znaki 00 (dwa zera).
 • jeśli numer rejestracyjny Twojego pojazdu jest dłuższy niż 7 cyfrowy, nie wprowadzaj pozostałych znaków.

Parkowanie we Wrocławiu - najważniejsze informacje

 • Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmuje ścisłe centrum miasta z podziałem na obszary A i B, 
 • W obszarze A i B płatne parkowanie obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9 do 20, 
 • W Strefie Płatnego Parkowania  (obszar poza ścisłym centrum miasta) opłaty za postój obowiązują od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18.

Śródmiejska Strefa Parkowania:

ŚSPP została utworzona wiosną 2021r., obejmuje obszar A i B. ŚSPP pozwala zwiększać rotację aut w centrum miasta, przy jednoczesnej poprawie dostępności miejsc dla mieszkańców ścisłego centrum. Przyczynia się również do ochrony zabytkowego, reprezentacyjnego obszaru miasta.

Jakie korzyści z płatnych stref parkowania?

Po wprowadzeniu opłat za postój na danym obszarze, kierowcy kontynuują podróż pieszo lub komunikacją zbiorową, co zmniejsza korki. W strefie płatnej w Śródmieściu przynajmniej 15 proc. przyulicznych miejsc jest dostępna niezależnie od pory dnia. Tam, gdzie płatnej strefy parkowania nie ma, do 30 proc. ruchu samochodowego generują kierowcy szukający parkingu. Wyznaczenie płatnych miejsc postojowych porządkuje parkowanie i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Żeby wyznaczyć legalne miejsca do parkowania, trzeba uwzględnić odległości od skrzyżowań, przejść dla pieszych czy przystanków MPK. Wprowadzenie płatnego parkowania wymaga wyraźnego oznakowania miejsc postojowych za pomocą znaków pionowych i poziomych.

Ile trzeba zapłacić za parkowanie we Wrocławiu? Ceny

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A:

płatne parkowanie obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 20.00
 • 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 7,30 zł za drugą godzinę postoju;
 • 7,70 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B:

płatne parkowanie obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 20.00
 • 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 5,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania (strefa C):

płatne parkowanie obowiązuje od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.00
 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,10 zł za drugą godzinę postoju;
 • 3,30 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Opłaty dodatkowe za parkowanie

 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 360 zł. Kwota ulega obniżeniu do 180 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia,
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu wynosi 216zł. Kwota ulega obniżeniu do 108 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

Rodzaje i ceny abonamentów za parkowanie we Wrocławiu

ZDiUM Wrocław oferuje 6 rodzajów abonamentów za parkowanie w centrum miasta. Mieszkańcy Wrocławia, parkujący w centrum miasta mogą wykupić abonamenty parkingowe za 10 zł/mies. lub 100 zł/rok. Z kolei przedsiębiorcy działający na danym obszarze mogą wykupić abonament za 200 zł/mies. lub 2 tys. zł/rok. Poniżej przedstawiamy tabelę z cenami:

Rodzaj abonamentu:

Ceny za abonament:

Abonament typu B – ogólnodostępny, obowiązujący na obszarze B w ŚSPP

 • 400 zł za miesiąc
 • 2000 zł za pół roku
 • 4000 zł za rok

Abonament typu C – ogólnodostępny, obowiązujący na obszarze C w ŚSPP

 • 200 zł za miesiąc
 • 1000 zł za pół roku
 • 2000 zł za rok

Abonament typu M –  dla mieszkańca

Za jeden miesiąc:

 • za pierwszy pojazd 10zł
 • za drugi pojazd 20zł
 • za trzeci pojazd 100zł

Za pół roku:

 • za pierwszy pojazd 50zł
 • za drugi pojazd 100zł
 • za trzeci pojazd 500zł

Za rok:

 • za pierwszy pojazd 100zł
 • za drugi pojazd 200zł
 • za trzeci pojazd 1000zł

Abonament NEA – dla pojazdów niskoemisyjnych, ważny na obszarze A ŚSPP

 • 30 zł za miesiąc
 • 150 zł za pół roku
 • 300 zł za rok

Abonament NEB – dla pojazdów niskoemisyjnych, ważny na obszarze B ŚSPP

 • 10 zł za miesiąc
 • 50 zł za pół roku
 • 100 zł za rok

Abonament SMAB – dla pojazdów samochodowych pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub ciepłowniczego

 • 200 zł za miesiąc (lub jego wielokrotność)
 • 1000 zł za pół roku
 • 2000 zł za rok

Granice strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania

 1. Granice strefy płatnego parkowania. 

1.1. Zewnętrzną granicę strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony: 

1) ul. Władysława Reymonta (wraz z obszarem ulicy) od linii kolejowej do mostu Osobowickiego; 

2) Kanałem Miejskim od mostu Osobowickiego do zachodniego nabrzeża Starej Odry; 

3) zachodnim nabrzeżem Starej Odry od Kanału Miejskiego do mostu Szczytnickiego; 

4) mostem Szczytnickim (wraz z obszarem mostu); 

5) al. Jana Kochanowskiego (wraz z obszarem ulicy) od mostu Szczytnickiego do ul. Mikołaja Kopernika; 

6) ul. Mikołaja Kopernika (wraz z obszarem ulicy) od al. Jana Kochanowskiego do ul. Zygmunta Wróblewskiego; 

7) ul. Zygmunta Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Wystawowej; 

8) ul. Andrzeja Wajdy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wystawowej do mostu Zwierzynieckiego; 

9) mostem Zwierzynieckim (wraz z obszarem mostu); 

10) północnym nabrzeżem kanału Odry od mostu Zwierzynieckiego do mostu Pokoju; 

11) mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu); 

12) południowym nabrzeżem kanału Odry od mostu Pokoju do kładki Zwierzynieckiej; 

13) kładką Zwierzyniecką (bez obszaru kładki); 

14) ul. Na Grobli (wraz z obszarem ulicy) od kładki Zwierzynieckiej do ul. Szybkiej; 

15) ul. Szybką (wraz z obszarem ulicy); 

16) ul. gen. Romualda Traugutta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Szybkiej do ul. Tadeusza Kościuszki; 

17) ul. Tadeusza Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. gen. Romualda Traugutta do ul. Stanisława Chudoby; 

18) ul. Stanisława Chudoby (wraz z obszarem ulicy); 

19) ul. Brzeską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Stanisława Chudoby do ul. Stacha Świstackiego; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3467 

20) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Brzeska - Stacha Świstackiego z ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego; 

21) ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego (wraz z obszarem ulicy) do ul. Tadeusza Kościuszki; 

22) ul. Tadeusza Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego do ul. gen. Kazimierza Pułaskiego; 

23) ul. gen. Kazimierza Pułaskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Hubskiej; 

24) ul. Hubską (wraz z obszarem ulicy) od ul. gen. Kazimierza Pułaskiego do ul. Bocznej; 

25) ul. Boczną (wraz z obszarem ulicy); 

26) linią prowadzącą przez tereny kolejowe od ul. Bocznej do al. Armii Krajowej; 

27) al. Armii Krajowej (bez obszaru ulicy) do ul. Bardzkiej; 

28) ul. Bardzką (wraz z obszarem ulicy) od al. Armii Krajowej do ul. Kamiennej; 

29) ul. Kamienną (wraz z obszarem ulicy) od ul. Bardzkiej do ul. Drukarskiej; 

30) ul. Drukarską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kamiennej do ul. Sztabowej; 

31) ul. Sztabową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Drukarskiej do al. Wiśniowej; 

32) al. Wiśniową (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza przy budynkach z numerem 36 do ul. Powstańców Śląskich; 

33) al. gen. Józefa Hallera (wraz z obszarem ulicy) od ul. Powstańców Śląskich do nasypu kolejowego; 

34) nasypem kolejowym od al. gen. Józefa Hallera do linii kolejowej; 

35) linią prowadzącą przez tereny kolejowe od nasypu kolejowego do ul. Tęczowej; 

36) ul. Tęczową (wraz z obszarem ulicy) od nasypu kolejowego do ul. Kolejowej; 

37) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Tęczowa - Kolejowa ze skrzyżowaniem ulic Robotnicza - Nabycińska; 

38) ul. Nabycińską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Robotniczej do ul. Braniborskiej; 

39) ul. Braniborską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Nabycińskiej do ul. Strzegomskiej; 

40) ul. Strzegomską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Braniborskiej do ul. Stacyjnej; 

41) ul. Stacyjną (wraz z obszarem ulicy); 

42) ul. Zachodnią (wraz z obszarem ulicy) od ul. Stacyjnej do ul. Inowrocławskiej; 

43) ul. Inowrocławską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Zachodniej do ul. Długiej; 

44) ul. Długą (wraz z obszarem ulicy) od ul. Inowrocławskiej do mostu Romana Dmowskiego; 

45) zachodnim nabrzeżem Odry od mostu Romana Dmowskiego do mostu kolejowego; 

46) linią kolejową od mostu kolejowego do ul. Władysława Reymonta. 

1.2. Wewnętrzną granicę strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony granicą śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określoną w pkt 2.1., z wyłączeniem obszaru A i B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3467 2. Granice śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. 

2.1. Granicę śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony: 

1) mostem Mieszczańskim (wraz z obszarem mostu); 

2) północnym nabrzeżem kanału Odry od mostu Mieszczańskiego do pl. gen. Józefa Bema; 

3) pl. gen. Józefa Bema (wraz z obszarem placu); 

4) ul. Henryka Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) od pl. gen. Józefa Bema do ul. kard. Stefana Wyszyńskiego; 

5) ul. kard. Stefana Wyszyńskiego (bez obszaru ulicy) od ul. Henryka Sienkiewicza do mostu Pokoju; 

6) mostem Pokoju (bez obszaru mostu); 

7) pl. Powstańców Warszawy (bez obszaru placu) od mostu Pokoju do al. Juliusza Słowackiego; 

8) al. Juliusza Słowackiego (bez obszaru ulicy) od pl. Powstańców Warszawy do Fosy Miejskiej; 

9) Fosą Miejską od al. Juliusza Słowackiego do mostu Władysława Sikorskiego; 

10) mostem Władysława Sikorskiego (wraz z obszarem mostu); 

11) ul. Mostową (wraz z obszarem ulicy); 

12) ul. Władysława Jagiełły (wraz z obszarem ulicy) od ul. Księcia Witolda do mostu Mieszczańskiego. 

2.2. Granicę obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony: 

1) ul. Grodzką (bez obszaru ulicy); 

2) ul. Piaskową (bez obszaru ulicy); 

3) ul. św. Katarzyny (bez obszaru ulicy); 

4) ul. bł. Czesława (bez obszaru ulicy); 

5) ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru ulicy); 

6) ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy). 

2.3. Granice obszaru B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony granicą śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określoną w pkt 2.1., z wyłączeniem obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określonym w pkt 2.2. 

Granice podstref w strefie płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania

 1. Granice podstref w strefie płatnego parkowania. 

1.1. Podstrefa V ograniczona jest: 

1) ul. Henryka Sienkiewicza (wraz z obszarem ulicy) od ul. kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Grunwaldzkiej; 

2) ul. Grunwaldzką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Odona Bujwida do mostu Szczytnickiego; 

3) mostem Szczytnickim (wraz z obszarem mostu); 

4) al. Jana Kochanowskiego (wraz z obszarem ulicy) od mostu Szczytnickiego do ul. Mikołaja Kopernika; 

5) ul. Mikołaja Kopernika (wraz z obszarem ulicy) od al. Jana Kochanowskiego do ul. Zygmunta Wróblewskiego; 

6) ul. Zygmunta Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Wystawowej; 

7) ul. Andrzeja Wajdy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wystawowej do mostu Zwierzynieckiego; 

8) mostem Zwierzynieckim (wraz z obszarem mostu); 

9) północnym nabrzeżem kanału Odry od mostu Zwierzynieckiego do ul. kard. Stefana Wyszyńskiego; 

10) ul. kard. Stefana Wyszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od mostu Pokoju do ul. Henryka Sienkiewicza. 

1.2. Podstrefa VI ograniczona jest: 

1) mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu); 

2) południowym nabrzeżem kanału Odry od mostu Pokoju do kładki Zwierzynieckiej; 

3) kładką Zwierzyniecką (bez obszaru kładki); 

4) ul. Na Grobli (wraz z obszarem ulicy) od kładki Zwierzynieckiej do ul. Szybkiej; 

5) ul. Szybką (wraz z obszarem ulicy); 

6) ul. gen. Romualda Traugutta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Szybkiej do ul. Tadeusza Kościuszki; 

7) ul. Tadeusza Kościuszki (bez obszaru ulicy) od ul. gen. Romualda Traugutta do ul. Komuny Paryskiej; 

8) ul. Komuny Paryskiej (wraz z obszarem ulicy); 

9) Fosą Miejską od ul. Komuny Paryskiej do al. Juliusza Słowackiego; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 3467 

10) al. Juliusza Słowackiego (wraz z obszarem ulicy) od Fosy Miejskiej do pl. Powstańców Warszawy; 

11) pl. Powstańców Warszawy (wraz z obszarem placu) od al. Juliusza Słowackiego do mostu Pokoju. 

1.3. Podstrefa VII ograniczona jest: 

1) ul. Komuny Paryskiej (bez obszaru ulicy); 

2) ul. Tadeusza Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. Komuny Paryskiej do ul. gen. Romualda Traugutta; 

3) ul. Stanisława Chudoby (wraz z obszarem ulicy); 

4) ul. Brzeską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Stanisława Chudoby do ul. Stacha Świstackiego; 

5) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Brzeska - Stacha Świstackiego z ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego; 

6) ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego (wraz z obszarem ulicy) do ul. Tadeusza Kościuszki; 

7) ul. Tadeusza Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego do ul. gen. Kazimierza Pułaskiego; 

8) ul. gen. Kazimierza Pułaskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Tadeusza Kościuszki do nasypu kolejowego; 

9) nasypem kolejowym od ul. gen. Kazimierza Pułaskiego do ul. Peronowej; 

10) ul. Peronową (wraz z obszarem ulicy); 

11) ul. Hugona Kołłątaja (wraz z obszarem ulicy); 

12) Fosą Miejską od ul. Hugona Kołłątaja do ul. Komuny Paryskiej. 

1.4. Podstrefa VIII ograniczona jest: 

1) Fosą Miejską od ul. Sądowej do ul. Hugona Kołłątaja; 

2) ul. Hugona Kołłątaja (bez obszaru ulicy); 

3) ul. Peronową (bez obszaru ulicy); 

4) nasypem kolejowym od ul. Peronowej do ul. Grabiszyńskiej; 

5) ul. Grabiszyńską (prawa strona od osi ulicy) od nasypu kolejowego do pl. Legionów; 

6) ul. Sądową (prawa strona od osi ulicy) od pl. Legionów do Fosy Miejskiej. 

1.5. Podstrefa IX ograniczona jest: 

1) ul. Inowrocławską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Zachodniej do ul. Długiej; 

2) ul. Długą (wraz z obszarem ulicy) od ul. Inowrocławskiej do mostu Romana Dmowskiego; 

3) zachodnim nabrzeżem Odry od mostu Romana Dmowskiego do mostu Władysława Sikorskiego; 

4) mostem Władysława Sikorskiego (bez obszaru mostu); 

5) Fosą Miejską od mostu Władysława Sikorskiego do ul. Sądowej; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 3467 

6) ul. Sądową (prawa strona od osi ulicy) od Fosy Miejskiej do pl. Legionów; 

7) ul. Grabiszyńską (prawa strona od osi ulicy) od pl. Legionów do nasypu kolejowego; 

8) nasypem kolejowym od ul. Grabiszyńskiej do ul. Tęczowej; 

9) ul. Tęczową (wraz z obszarem ulicy) od nasypu kolejowego do ul. Kolejowej; 

10) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Kolejowa - Tęczowa ze skrzyżowaniem ulic Robotnicza - Nabycińska; 

11) ul. Nabycińską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Robotniczej do ul. Braniborskiej; 

12) ul. Braniborską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Nabycińskiej do ul. Strzegomskiej; 

13) ul. Strzegomską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Braniborskiej do ul. Stacyjnej; 

14) ul. Stacyjną (wraz z obszarem ulicy); 

15) ul. Zachodnią (wraz z obszarem ulicy) od ul. Stacyjnej do ul. Inowrocławskiej. 

1.6. Podstrefa X ograniczona jest: 

1) zachodnim nabrzeżem Odry od mostu Władysława Sikorskiego (bez obszaru mostu) do mostu kolejowego; 

2) linią kolejową od mostu kolejowego do linii prostej łączącej linię kolejową ze skrzyżowaniem ulic Dolna - Namysłowska;

3) ul. Namysłowską (bez obszaru ulicy); 

4) ul. Jedności Narodowej (prawa strona od osi ulicy) od ul. Namysłowskiej do ul. księcia Józefa Poniatowskiego; 

5) ul. księcia Józefa Poniatowskiego (prawa strona od osi ulicy) od ul. Jedności Narodowej do ul. Bolesława Prusa; 

6) ul. gen. Józefa Bema (prawa strona od osi ulicy) od ul. Bolesława Prusa do pl. gen. Józefa Bema; 

7) pl. gen. Józefa Bema (bez obszaru placu); 

8) północnym nabrzeżem kanału Odry od pl. gen. Józefa Bema do mostu Mieszczańskiego; 

9) mostem Mieszczańskim (bez obszaru mostu) do ul. Władysława Jagiełły; 

10) ul. Władysława Jagiełły (bez obszaru ulicy) od mostu Mieszczańskiego do ul. Mostowej; 

11) ul. Mostową (bez obszaru ulicy) od ul. Władysława Jagiełły do mostu Władysława Sikorskiego (bez obszaru mostu). 

1.7. Podstrefa XI ograniczona jest: 

1) ul. Władysława Reymonta (wraz z obszarem ulicy) od nasypu kolejowego do mostu Osobowickiego; 

2) kanałem miejskim od mostu Osobowickiego do mostu kolejowego; 

3) linią kolejową od mostu kolejowego do ul. Władysława Reymonta. 

1.8. Podstrefa XII ograniczona jest: 

1) ul. Grunwaldzką (bez obszaru ulicy) od mostu Szczytnickiego do ul. Odona Bujwida; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 3467 

2) ul. Henryka Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) od ul. Odona Bujwida do ul. kard. Stefana Wyszyńskiego; 

3) ul. Henryka Sienkiewicza (wraz z obszarem ulicy) od ul. kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. gen. Józefa Bema; 

4) ul. gen. Józefa Bema (prawa strona od osi ulicy) od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Bolesława Prusa; 

5) ul. księcia Józefa Poniatowskiego (prawa strona od osi ulicy) od ul. Bolesława Prusa do ul. Jedności Narodowej; 

6) ul. Jedności Narodowej (prawa strona od osi ulicy) od ul. księcia Józefa Poniatowskiego do ul. Namysłowskiej; 

7) ul. Namysłowską (wraz z obszarem ulicy); 

8) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Dolna - Namysłowska z linią kolejową; 

9) linią kolejową do mostu kolejowego; 

10) kanałem miejskim od mostu kolejowego do zachodniego nabrzeża Starej Odry; 

11) zachodnim nabrzeżem Starej Odry od kanału miejskiego do mostu Szczytnickiego. 

1.9. Podstrefa XIII ograniczona jest: 

1) nasypem kolejowym od ul. Borowskiej do ul. gen. Kazimierza Pułaskiego; 

2) ul. gen. Kazimierza Pułaskiego (wraz z obszarem ulicy) od nasypu kolejowego do ul. Hubskiej; 

3) ul. Hubską (wraz z obszarem ulicy) od ul. gen. Kazimierza Pułaskiego do ul. Bocznej; 

4) ul. Boczną (wraz z obszarem ulicy); 

5) linią prostą łączącą ul. Boczną z ul. Paczkowską; 

6) ul. Paczkowską (bez obszaru ulicy); 

7) ul. Jesionową (bez obszaru ulicy) od ul. Paczkowskiej do ul. Hubskiej; 

8) linią prostą łączącą ul. Jesionową ze skrzyżowaniem ulic Kamienna - Bardzka; 

9) ul. Kamienną (wraz z obszarem ulicy) od ul. Bardzkiej do ul. Ślężnej; 

10) ul. Ślężną (prawa strona od osi jezdni) od ul. Kamiennej do ul. Borowskiej; 

11) ul. Borowską (prawa strona od osi jezdni) od ul. Ślężnej do wiaduktu. 

1.10. Podstrefa XIV ograniczona jest: 

1) ul. Ślężną (prawa strona od osi jezdni) od ul. Borowskiej do ul. Kamiennej; 

2) ul. Kamienną (wraz z obszarem ulicy) od ul. Ślężnej do ul. Drukarskiej;

3) ul. Drukarską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kamiennej do ul. Sztabowej; 

4) ul. Sztabową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Drukarskiej do al. Wiśniowej; 

5) al. Wiśniową (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza przy budynkach z nr 36 do ul. Powstańców Śląskich; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 3467 

6) al. gen. Józefa Hallera (wraz z obszarem ulicy) od ul. Powstańców Śląskich do ul. Gajowickiej; 

7) ul. Gajowicką (wraz z obszarem ulicy) od al. gen. Józefa Hallera do ul. Zaporoskiej; 

8) ul. Zaporoską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gajowickiej do nasypu kolejowego;

9) nasypem kolejowym od ul. Zaporoskiej do ul. Borowskiej; 

10) ul. Borowską (prawa strona od osi jezdni) od wiaduktu do ul. Ślężnej. 

1.11. Podstrefa XV ograniczona jest: 

1) ul. Bardzką (wraz z obszarem ulicy) od al. Armii Krajowej do ul. Kamiennej; 

2) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Kamienna - Bardzka z ul. Jesionową; 

3) ul. Jesionową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Hubskiej do ul. Paczkowskiej; 

4) ul. Paczkowską (wraz z obszarem ulicy); 

5) linią prostą łącząca ul. Paczkowską z ul. Boczną; 

6) linią prowadzącą przez tereny kolejowe od ul. Bocznej do al. Armii Krajowej; 

7) al. Armii Krajowej (bez obszaru ulicy) od linii kolejowej do ul. Bardzkiej. 

1.12. Podstrefa XVI ograniczona jest: 

1) ul. Zaporoską (bez obszaru ulicy) od nasypu kolejowego do ul. Gajowickiej; 

2) ul. Gajowicką (bez obszaru ulicy) od ul. Zaporoskiej do al. gen. Józefa Hallera; 

3) al. gen. Józefa Hallera (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gajowickiej do nasypu kolejowego; 

4) nasypem kolejowym od al. gen. Józefa Hallera do linii kolejowej, 

5) linią prowadzącą przez tereny kolejowe od nasypu kolejowego do ul. Tęczowej; 

6) nasypem kolejowym od ul. Tęczowej do ul. Zaporoskiej. 

 1. Granice podstref w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. 

2.1. Podstrefa I ograniczona jest: 

1) ul. Grodzką (bez obszaru ulicy); 

2) ul. Piaskową (bez obszaru ulicy); 

3) ul. św. Katarzyny (bez obszaru ulicy); 

4) ul. bł. Czesława (bez obszaru ulicy); 

5) ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru ulicy); 

6) ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy). 

2.2. Podstrefa II ograniczona jest: 

1) mostem Mieszczańskim (wraz z obszarem mostu); 

2) północnym nabrzeżem kanału Odry od mostu Mieszczańskiego do pl. gen. Józefa Bema; 

3) pl. gen. Józefa Bema (wraz z obszarem placu); 

4) ul. Henryka Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) od pl. gen. Józefa Bema do ul. kard. Stefana Wyszyńskiego; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 3467 

5) ul. kard. Stefana Wyszyńskiego (bez obszaru ulicy) od ul. Henryka Sienkiewicza do mostu Pokoju; 

6) mostem Pokoju (bez obszaru mostu); 

7) południowym nabrzeżem kanału Odry od mostu Pokoju do mostu Piaskowego; 

8) ul. Grodzką (wraz z obszarem ulicy); 

9) prostą linią od skrzyżowania ulic Nowy Świat - Antoniego Cieszyńskiego do mostu Władysława Sikorskiego; 

10) mostem Władysława Sikorskiego (wraz z obszarem mostu); 

11) ul. Mostową (wraz z obszarem ulicy); 

12) ul. Władysława Jagiełły (wraz z obszarem ulicy) od ul. Księcia Witolda do mostu Mieszczańskiego. 

2.3. Podstrefa III ograniczona jest: 

1) prostą linią od mostu Władysława Sikorskiego do skrzyżowania ulic Nowy Świat - Antoniego Cieszyńskiego; 

2) ul. Nowy Świat (wraz z obszarem ulicy); 

3) ul. Kazimierza Wielkiego (wraz z obszarem ulicy); 

4) ul. Oławską (wraz z obszarem ulicy) od ul. bł. Czesława do Fosy Miejskiej; 

5) Fosą Miejską od ul. Oławskiej do mostu Władysława Sikorskiego. 

2.4. Podstrefa IV ograniczona jest: 

1) południowym nabrzeżem kanału Odry od mostu Piaskowego do mostu Pokoju; 

2) pl. Powstańców Warszawy (bez obszaru placu) od mostu Pokoju do al. Juliusza Słowackiego; 

3) al. Juliusza Słowackiego (bez obszaru ulicy) od pl. Powstańców Warszawy do Podwala; 

4) Podwalem (bez obszaru) od al. Juliusza Słowackiego do ul. Oławskiej; 

5) ul. Oławską (bez obszaru ulicy) od Podwala do ul. bł. Czesława; 

6) ul. bł. Czesława (wraz z obszarem ulicy); 

7) ul. św. Katarzyny (wraz z obszarem ulicy); 

8) ul. Piaskową (wraz z obszarem ulicy) do mostu Piaskowego.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiuul. Długa 49, 53-633 WrocławBiuro Obsługi Interesantatel. +48 71 376 07 34 lub 376 07 92 www.zdium.wroc.pl

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl