Informacje o wydziale

Za sprawy związane ze środowiskiem odpowiada Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław

Kontakt:

Sekretariat Wydziału
ul. Hubska 8-16
50-502 Wrocław
I piętro, pok. 127
tel. +48 71 799 67 00
faks +48 71 799 67 01
 
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16
Sekretariat, I piętro, pokój 127
BOK 5, sala na parterze  
Zgłoś uwagę