Informacje o wydziale

Za sprawy związane ze środowiskiem odpowiada Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Wojciecha Bogusławskiego 10
50-031 Wrocław

Kontakt:

Sekretariat Wydziału:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław
IV piętro, pok. 403
tel. +48 71 777 91 00
faks +48 71 777 91 01
e-mail: wsr@um.wroc.pl

Kancelaria Wydziału, w której można składać dokumenty mieści się na parterze przy ul. Zapolskiej 2/4 w sali S4 stanowisko nr 7 (wejście także od strony ul. Bogusławskiego 8, 10).
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30.

Zgłoś uwagę