Identyfikatory zezwalające na dojazd do cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych - w celach zaopatrzeniowych

W związku ze stanem epidemii obsługa klientów w sprawie wydania identyfikatorów zezwalających na dojazd do cmentarzy w okresie święta Wszystkich Świętych w celach zaopatrzeniowych odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną i za pośrednictwem poczty.Każdy, kto chce uzyskać identyfikator powinien złożyć dokumenty do Wydziału Inżynierii Miejskiej. Dokumenty można złożyć w okresie od 1 do 20 października. Wysyłka Identyfikatora nastąpi za potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek (do pobrania)
  • kserokopia poświadczenia wniesienia opłaty targowej za ruchomy punkt sprzedaży lub kserokopię umowy najmu lokalu
  • numery rejestracyjne pojazdu
  • numer REGON

Wniosek można złożyć:

  • drogą elektroniczna na adres: wim@um.wroc.pl,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Inżynierii Miejskiej; ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
  • osobiście w Kancelarii Urzędu przy ul. Bogusławskiego 8.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w rejonie cmentarzy.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 7.45 - 15.45

DokumentyZgłoś uwagę