Tropem zabytków z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu

Tropem zabytków z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu

Nastawy ołtarzowe, epitafia, pojedyncze monumentalne figury... – żaden spośród obiektów sztuki dawnej nie został stworzony z myślą o ekspozycji w salach muzealnych. Znajdujące się w przestrzeni galerii stałej Sztuka śląska XIV–XVI w. dzieła pierwotnie stanowiły wyposażenie licznych śląskich kościołów.

Choć proweniencja wielu z nich wciąż owiana jest tajemnicą, wśród tych prezentowanych na naszej ekspozycji liczebnością oraz klasą artystyczną wyróżniają się zabytki pochodzące z dwóch największych wrocławskich świątyń – kościoła pw. św. Elżbiety oraz kościoła pw. św. Marii Magdaleny. To im właśnie poświęcone są dwa wakacyjne oprowadzania Agaty Stasińskiej, podczas których – w trakcie spaceru po galerii – możliwe będzie dokładniejsze przyjrzenie się wspomnianym zabytkom, jak też poznanie ich znaczenia i dawnej funkcji w przestrzeni sakralnej.

Lokalizacja

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Komentarze