Kąpielisko Morskie Oko

Kąpielisko Morskie Oko - otwarcie 1 czerwca

Największe naturalne kąpielisko we Wrocławiu ponownie otwarte 1 czerwca 2021 r.

Obiekt posiada ślizgawkę o długości 60 metrów, brodzik, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnię kajaków, 2 boiska do siatkówki plażowej. Znajduje się przy ulicy Chopina 27, niedaleko Akademii Wychowania Fizycznego.

 • Adres i telefon: ul. Chopina 27, 54-239 Wrocław, tel. 71348 63 94

Czynne codziennie w godz. 9:00-19:00.

 • akwen 5 ha, plaża 10 ha
 • brodzik,
 • 60-metrowa ślizgawka wodna
 • 6 boiska do siatkówki plażowej (w tym 2 do tenisa plażowego)
 • bary, kawiarenki letnie

 Na kąpielisku obowiązuje zakaz łowienia ryb.

Bilety:

dni powszednie

 • bilet normalny - 10 zł,
 • bilet ulgowy - 8 zł,
 • po godzinie 17.00 wstęp 5 i 4 zł.

soboty, niedziele i święta

 • bilet normalny - 13 zł,
 • bilet ulgowy - 10 zł.

Zniżki, ulgi

 • Osoby niepełnosprawne bez wzg. na dzień tygodnia - 2 zł.
 • Bilet z Kartą Rodzina Plus - 2 zł.

Bilet ulgowy przysługuje:

 • dzieciom i młodzieży szkolnej (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej), studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom.

Na kąpielisku nie są honorowane KARTY MULTISPORT

Obostrzenia związane z pandemią:

• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Więcej informacji na temat basenów i kąpielisk: https://spartan.wroc.pl/lato-nad-woda

Lokalizacja

Morskie Oko kąpielisko miejskie

Frederyka Chopina 27, 51-609 Wrocław

Komentarze